Samenvatting

Wouter Paap is ten nauwste met het culturele leven van de stad Utrecht verbonden. Eerder schreef hij een monografie over 'Literaire leven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen', daarna legde hij de geschiedenis van het muziekleven in Utrecht in diezelfde periode in dit boek vast.

 

De bladzijden zijn wat verkleurd, verder is het boek goed.

 

 

Productbeschrijving

 

Uniek boek over het 30 jarig jubileum van André Rieu.

Bij het boek zit ook de dvd 'Het beste van André Rieu'

 

 

 

Conditie; goed.

Uitverkocht

Samenvatting

 

Hoogtevrees in Babylon

Hoogtevrees in Babylon. Alle Eigen Teksten Van 1963 T/M 2006. Op 27 november 2005 bracht Boudewijn de Groot in het programma De marathon een laatste groet aan Lennaert Nijgh. Hij zong vrijwel alle liedjes die hij en Lennaert samen hadden geschreven en vertelde bij een groot aantal nummers over het ontstaan van tekst en muziek. Boudewijn de Groot stelde dit boek samen met zijn eigen liedteksten en voorzag deze met de nodige achtergrondinformatie en vele anekdoten. Boudewijn de Groot is Nederlands bekendste troubadour. Al veertig jaar zit hij in het vak en vooral in de jaren zestig en zeventig had hij grote hits, zoals Meneer de President, en Het land van Maas en Waal. In 2005 behaalde hij nog de eerste plaats in de Top 1000 aller tijden met het nummer Avond.

 

 

Het boek is goed, staat voorin een datum geschreven, lijkt niet te zijn gelezen.

Samenvatting

 

Eeuwenlang hebben de Chinese keizers interesse getoond in westerse onviteiten. Vooral de populariteit van klokken met muziek nam in de 18de en begin 19de eeuw een grote vlucht. Dat resulteerde in de grootste verzameling speelklokken ter wereld. Deze bijzondere en exotisch gedecoreerde objecten kregen de naam 'zi ming zhong' ('klok die vanzelf klinkt'). De westerse handelaren verengelsten deze term al snel naar 'singsong', het equivalent van de Nederlandse term 'speelklok'. Deze publicatie is de kroon op een meerjarig restauratieproject, waarbij een team van specialisten van Museum Speelklok (Utrecht) intensief heeft samengewerkt met de restauratieafdeling van het Palaece Museum (Beijing). De beschreven klokken komen stuk voor stuk uit de Chinese keizerlijke collectie van de Verboden Stad. De verschillende specialisten die meewerkten aan deze publicatie hebben de stukken en hun geschidenis elk op hun eigen wijze benaderd. Deze werkwijze zorgt voor een bijzondere historische, kunsthistorische, technische en musicologische weergave.

 

 

Het boek is als nieuw.  

Uitverkocht

Samenvatting

Canon van de rooms-katholieke kerkmuziek in Nederland met een inleiding door Frits Oostrom.

Onze westerse cultuur is diepgaandbeïnvloed door de muziek die vanuit het christendom is ontstaan. In deze Canon komen we de grote namen en ontwikkelingen van de westerse cultuurgeschiedenis tegen.

De 23 vensters van deze geïllustreerde Canon bieden een inkijk in de ont-wikkelingen van de kerkmuziek in katholiek Nederland aan de hand van personen, composities, zangbundels en stromingen. Ze zijn te beschouwen als iconen van de katholieke kerk-muziek. uitgave in samenwerking met de redactie van het Gregoriusblad.

 

het boek is goed. 

The History of the Reed Organ and his makers.

ISBN 0-7153-8885-1

 

Het boek is goed. Omslag is wat verkleurd. 

Uitverkocht

Samenvatting:

Joris Verdin is organist en musicoloog. Vanuit deze dubbele achtergrond komt de grotr voorkeur voor wederuitvoering van vergeten muziek uit alle stijlperioden.

 

Het boek is als nieuw. 

Uitverkocht

Monty Python songbook

€ 5,00
Uitverkocht
Uitverkocht

Monty Python songbook

€ 5,00

Samenvatting Een verzameling van meer dan 50 Monty Python-teksten uit de tv-serie en de films. De nummers omvatten The Lumberjack Song, Always Look on the Bright Side of Life en Eric the Half-a-Bee. Het boek, met veel gekke plaatjes en muziek, wordt uitgegeven om het Python Silver Jubilee te vieren.

tekst is vertald uit het engels.

 

Het boek is in goede staat. 

Samenvatting

XYZ VAN DE KLASSIEKE MUZIEK geeft een overzicht van de klassieke muziek tot op heden. Het heeft de vorm van een lexicon, maar niet de daarbij behorende 'droge' schrijfstijl. Op een toegankelijke en levendige manier wordt informatie gegeven over de belangrijkste componisten, stromingen in de muziek en muziekinstrumenten. Ook veel gebruikte termen zijn in dit boek te vinden. Het is een prettig leesbaar naslagwerk geworden voor de nieuwsgierige luisteraar, van middelbare scholier tot doorgewinterde concertbezoeker, maar ook voor de zelf musicerende muziekliefhebber. Zowel de leek als de insider vindt in dit boek uitleg en informatie. Grotere verbanden worden aangestipt en grappige 'weetjes', relevante anekdotes en citaten hebben een plaats gekregen.

 

Boek is als nieuw, niet gelezen, er zitten wat stickerresten op de achterkant door de prijssticker.

Samenvatting

 

Architecten lieten onvoltooide gebouwen achter, schilders onvoltooide doeken, schrijvers onvoltooide boeken. Maar nergens anders dan in de muziek zijn voorbeelden te vinden van onvoltooide werken die zo wereldberoemd werden. Tot op de dag van vandaag worden ze gespeeld: in obscure gelegenheden, maar ook in grote concertzalen en operahuizen, door wereldvermaarde orkesten onder leiding van topdirigenten.
Nergens anders ook dan in de muziekgeschiedenis is sprake van zo veel postume voltooiingen: door andere meesters, maar vaker door mindere goden. Sommige componisten instrueerden op hun sterfbed collega’s of leerlingen. Anderen kozen daar niet voor, of hadden geen keus. Hoe dan ook: het onvoltooide, maar toch gespeelde werk neemt samen met het door anderen voltooide een unieke plaats in binnen de muziekgeschiedenis.
Aan de hand van beroemde werken als het Requiem van Mozart, Mahlers 10de, Puccini’s Turandot en de Kunst der Fuge van Bach, maar ook aan de hand van talloze minder bekende voorbeelden, vertelt Paul Witteman het even fascinerende als aangrijpende verhaal van onvoltooide composities.

 

 

Het boek is goed, CD ontbreekt

Samenvatting vertaald uit het Engels.

Voor de huidige bloemlezing zijn orgelwerken van grotendeels onbekende componisten geselecteerd uit de rijkdom aan op koraal gebaseerde en vrij gecomponeerde orgelmuziek van de negentiende eeuw. de focus ligt op koraalversies van populaire, internationaal bekende koralen voor passietijd en Pasen.

 

Produktinformatie:

Het boek is als nieuw, lijkt niet gebruikt.

 

De Poolse Parijzenaar Chopin werd vooral beroemd door zijn polonaises, preludes en nocturnes. In de eerste helft van de negentiende eeuw stond hij in het middelpunt van het Parijse culturele leven.

 

Produktinformatie:

Het boekje is goed, lijkt niet te zijn gelezen.

Uitverkocht

Dit boek Hoop van alle volken wil hedendaagse liturgische liederen van buiten Nederland toegangklijk maken. Zo kunnen de kerken in Nederland delen in de geloofsexpressie, spiritualiteit, muziek en cultuur van christenen elders in de wereld.

 

Produktinformatie:

Het boek is in goede staat.

Deze verzameling Franse orgelmuziek is ontworpen voor liturgie.

Produktinformatie:

Het boek is in goede staat. lijkt niet te zijn gebruikt.

Samenvatting vertaald uit het engels:

"De meest opmerkelijke en in veel opzichten meest waardevolle verzameling Elizabethaanse klaviermuziek." - Grove's Dictionary of Music and Musicians. Hier is Volume One van de beroemde verzameling klaviermuziek uit het begin van de 17e eeuw. Bevat 300 uitzendingen, variaties, fantasieën, toccata's en meer van Morley, Byrd, Bull, Gibbons en anderen. Moderne notatie.

 

Het boek heeft wat gebruikssporen. Er staat een naam in geschreven.

Omschrijving.

Vertaald uit het engels.

Medieval Music van Richard H. Hoppin onderzoekt de geschiedenis en ontwikkeling van muziek in de westerse wereld vanaf haar wortels in de vroegchristelijke liturgie tot aan de eerste glimp van de Renaissance in de vijftiende eeuw. Hoppin beschouwt de bronnen en het gebruik van monofone zang, de ontwikkeling van een steeds complexere polyfonie en de oudste nog bestaande voorbeelden van wereldlijke liederen en dansen. Middeleeuwse muziek omvat zowel nationale stijlen als grote componisten en biedt een grondig overzicht van de vroegst geregistreerde muziekgeschiedenis. Er is een begeleidende bloemlezing beschikbaar met partituren voor veel van de voorbeelden die in het boek worden besproken. Dit is een deel uit The Norton Introduction to Music History, waarin de muziek van de westerse wereld in zes delen aan de niet-specialist wordt gepresenteerd. In elk onderzoekt een uitmuntende musicoloog de muziek van een specifieke periode, bespreekt de belangrijkste componisten en onderzoekt de krachten die hun werken hebben beïnvloed en mede vorm hebben gegeven. De serie maakt deel uit van de traditie van excellentie in muziekwetenschap die Norton op dit gebied heeft opgebouwd.

 

Produktinformatie:

Het boek is goed.

Samenvatting

Al eeuwenlang worden onberijmde psalmen gezongen door religieuzen in hun getijdengebeden. In steeds meer gemeenten wordt deze gewoonte overgenomen en krijgen de onberijmde psalmen een vaste plek in de eredienst. In dit Psalter zijn alle 150 psalmen uit De Nieuwe Bijbelvertaling op twee manieren getoonzet: op gregoriaanse psalmtonen en Engelse chants. Bij beide toonzettingen zijn heldere inleidingen geschreven, met duidelijke aanwijzingen voor het gebruik. Een mooi vormgegeven, klassiek werk dat zeer bruikbaar is voor kerkmusici, cantorijen en gemeenteleden.

 

Produktinformatie:

Het boek is als nieuw.Lijkt niet of weinig gebruikt.

Samenvatting Zevenenveertig vocale werken uit de 12e tot de 17e eeuw, waaronder liederen van Henry IV en Henry VIII, evenals Thomas Tallis, William Byrd, Thomas Ravenscroft, Thomas Morley, John Dowland en Thomas Weelkes. Inleiding door Joel Newman. Enkele suggesties om te lezen. 

 

 

Produktinformatie:

Het boek is goed, de omslag is wat verkleurd

Uitverkocht

Samenvatting

Through two highly successful editions, The Study of Orchestration has set the standard for orchestration texts, providing the most comprehensive treatment of both orchestration and instrumentation. The Third Edition retains the elements that have made the book a classic while embracing new technology and responding to the needs of today's students and teachers.

 

samenvatting Door middel van twee zeer succesvolle edities heeft The Study of Orchestration de standaard gezet voor orkestratieteksten en biedt het de meest uitgebreide behandeling van zowel orkestratie als instrumentatie. De derde editie behoudt de elementen die het boek tot een klassieker hebben gemaakt, terwijl het nieuwe technologie omarmt en inspeelt op de behoeften van de huidige studenten en docenten.

 

 

Het boek is goed, staat een naam en datum in geschreven.

Samenvatting

"Voor zijn tijd de meest uitgebreide behandeling van het onderwerp." - New Grove Dictionary of Music and Musicians. In wat waarschijnlijk het beste algemene boek over dit onderwerp is, beschrijft een bekende Engelse componist 57 orkestinstrumenten, waarbij hij hun oorsprong, ontwikkeling en status aan het begin van de Eerste Wereldoorlog beschrijft.

 

Produktinformatie: 

Het boek is goed, heeft wat gebruikssporen, de omslag is iets verkleurd

De samenvatting is vertaald uit het engels.

Samenvatting

 

Deze uitgave vertelt het verhaal van zes koorboeken die op miraculeuze wijze de Beeldenstorm hebben overleefd. Ze bleven vier eeuwen lang verborgen en worden door het Egidius Kwartet weer tot leven gewekt! Van de honderden koorboeken die Nederland in de zestiende eeuw rijk was, is slechts een dertiental bewaard gebleven. Zes van deze enorme, prachtige en handgeschreven boeken - een unieke, kostbare muziekschat - werden speciaal gemaakt voor het koor van de Leidse Pieterskerk, dat daar dagelijks de zeven getijden uit zong. Tot aan de Reformatie. Toen verdwenen ze voor eeuwen in een kist. Dit rijk geïllustreerde boek vertelt het verhaal van de Leidse Koorboeken. Het leest als een spannende novelle, waarin naast de boeken ook deftige families, kleurrijke componisten, de handel in jongenssopranen, luie zangers en beeldenstormers een belangrijke rol spelen.

 

Produktinformatie:

Het boek is ls nieuw.

 

Samenvatting

Het legendarische liefdesverhaal en Wagner op het hoogtepunt van zijn creatieve krachten. Hier prachtig herdrukt in de gezaghebbende uitgave opgesteld door C. F. Peters, Leipzig, ca. 1910.

 

Produktinformatie:

Het boek is wat verkleurd en heeft gebruikssporen maar is in goede staat.

Samenvatting is vertaald uit het engels.

ISBN 0486229157

 

Samenvatting

Brahms was een meester in muzikale structuur, vooral in zijn 4 symfonieën. Deze tekst presenteert volledige orkestpartituren van nr. 1 in C. Minor, Op. 68; Nr. 2 in D Major, Op. 73; Nr. 3 in F Major, Op. 90; en nr. 4 in E Minor, Op. 98.

 

Produktinformatie:

Het boek is wat verkleurd maar in goede staat.

de amenvatting is vertaald uit het engels.

ISBN 0486230538

Samenvatting

Schatkamer van de bekendste orgelwerken van grote componisten, waaronder 6 stukken (Liszt rangschikte ze met de meesterwerken van Bach), Trois Pieces - inclusief de bekende Pièce Héroïque - en de Trois Chorals, misschien wel de beste orgelwerken van Franck. Rechtstreeks gereproduceerd uit de gezaghebbende Durand-editie in een langwerpig formaat dat is ontworpen voor eenvoudig gebruik op het toetsenbord.

 

Het boek is wat verkleurd maar in goede staat

De omschrijving is uit het engels vertaald.

ISBN 9780486253732

Samenvatting

Definitieve originele editie van de 20e-eeuwse klassieker: Stravinsky's score voor het meesterwerk Petrushka van Ballets Russes, het bizarre verhaal van drie dansende poppen die tot leven worden gebracht. Voor het eerst geproduceerd in Parijs in 1911. De beste goedkope editie die er is. Bevat een Engelse vertaling van de regieaanwijzingen en voorbereidende zaken en een gedetailleerde nieuwe inhoudsopgave.

 

Produktinformatie:

Het boek is wat verkleurd. Er staat een naam in de binnenkant. Verder een goed boek.

ISBN 9780486256801

Samenvatting

Mozarts moralistische allegorie betreft de redding van de dochter van een goede fee van een slechte tovenaar door een held die gewapend is met een magische fluit. Deze goedkope, gezaghebbende editie van de laatste opera van de componist bevat alle gesproken dialogen en zal worden verwelkomd door alle Mozarteërs en operaliefhebbers. Vertaling van Duitse frontmater. Dramatis personae. Lijst met nummers.

 

Produktinformatie:

Het boek is wat verkleurd maar in goede staat.

De samenvatting is vertaald uit het engels.

ISBN 048624783x

Samenvatting

Johannes Brahms was een van de grootste meesters van de muziek op het gebied van klassieke vormen, een componist wiens individualiteit deze vormen uitbreidde en verrijkte, waardoor ze een nieuwe gemoedstoestand kregen en een frisse melodische uitvinding. Bij het schrijven voor het orkest gaf Brahms 'onafhankelijke benadering een ongebruikelijke dramatische kracht en intensiteit aan zijn composities. Die kwaliteiten komen opvallend naar voren in drie van de meest populaire en meest uitgevoerde werken in het orkestrepertoire, hier weergegeven in volledige partituur: Academic Festival Overture, Tragic Overture en Variations on a Theme van Joseph Haydn. Deze bundel herdrukt, compleet en onverkort, de partituren van alle drie orkestwerken uit de gezaghebbende Breitkopf & Härtel-editie, nog steeds beschouwd als de standaardbron voor de muziek van Brahms. Inbegrepen is een nieuwe Engelse vertaling van het commentaar van de redacteur, die ook in het originele Duits verschijnt. De Academic Festival Overture, gebouwd op Duitse studentenliederen, is volgens Grove's Dictionary of Music and Musicians 'een zeer succesvolle en individuele pièce de circonstance', terwijl de tragische ouverture wordt beschreven als 'een sombere en indrukwekkende beweging, vol van dat eigenaardige gevoel van onheil dat zoveel componisten ... hebben geassocieerd met de toonsoort D mineur. '' Variaties op een thema van Joseph Haydn staat bekend om zijn spontaniteit, melodische vindingrijkheid en heerlijk gevarieerde orkestkleuren. Studenten, componisten en musicologen zullen de handige, goedkope bundel van Brahms 'grote orkestrale favorieten een waardevolle aanvulling op hun muziekbibliotheken en een onmisbare referentie vinden.

 

 

Produktinformatie:

Het boek is wat verkleurd, maar in goede staat.

De samenvatting is uit het Engels vertaald.

ISBN 048624170x

Samenvatting

Drie belangrijke orkestwerken, waaronder de zeer populaire Till Eulenspiegel's Merry Pranks, gereproduceerd in volledige partituur van originele edities. Dit volume en het bijbehorende volume maken voor het eerst in handige, goedkope edities alle belangrijke Strauss-toongedichten beschikbaar. 

 

Produktinformatie:

Het boek is in goede staat. Wat gebruikssporen.

De samenvatting is uit het engels vertaald.

ISBN 0486237559

Samenvatting

Twee van de beste symfonieën van de componist, overgenomen uit de gezaghebbende Simrock-editie. Symfonie nr. 6 in D is rijk aan thema's, doordrenkt met nationalistische kleuren. Symfonie nr. 7 in D Minor, door velen beschouwd als de grootste prestatie van Dvorák in de vorm, biedt een sterke, beknopte ontwikkeling, grote emotionele diepten en heroïsche geest.

 

Produktinformatie:

Het boek is in goede staat.

Samenvatting is vertaald uit het engels

ISBN: 9780486247496

Samenvatting

De Nederlanden bezitten een rijke muziekcultuur, al zijn niet alle Nederlanders zich daarvan bewust. In deze muziekgeschiedenis worden talrijke facetten van de Nederlandse en Vlaamse muziek en het muziekleven belicht, vanaf de prehistorie tot aan de dag van vandaag. Niet alleen klassieke muziek, ook volks-, amateur- en populaire muziek komen aan de orde, steeds in hun sociale en culturele context. Bijzondere aandacht gaat uit naar de rol die muziek heeft gespeeld bij de constructie van identiteiten, hetzij van naties, of van politieke, etnische of religieuze groeperingen. Zowel de productie door componisten komt aan bod als de receptie van buitenlandse muziek in Nederland en België.

 

Produktspecificatie:

Het boek is goed. Staat een naam geschreven op de eerste bladzijde. 

Uitverkocht

Gert Oost: Aan de hand van Bach.

€ 12,50
Uitverkocht
Uitverkocht

Gert Oost: Aan de hand van Bach.

€ 12,50

Aan de hand van Bach. Tekst en uitleg bij een jaargang Bachcantates. 

Productspecificatie:

Het boek is als nieuw. Staat een naam geschreven op de eerste bladzijde.

 

Samenvatting

 

Er komt steeds meer belangstelling en waardering voor de grote rol die Nederlandse componisten hebben gespeeld in de ontwikkeling van onze muziekcultuur. Hendrik Andriessen (1892-1981) is een van hen. Bekend als een groot en veelzijdig vakman, die niet alleen als componist, maar ook als mens in zijn tijd tot ver buiten eigen kring werd gewaardeerd. Als componist, musicus en pedagoog heeft hij gedurende een groot deel van de twintigste eeuw het Nederlandse muziekleven mede bepaald.
Duizend kleuren van muziek, ontstaan op initiatief van de Stichting Andriessen Eeuwfeest 1992, beschrijft het leven en werk van Hendrik Andriessen. In het biografische gedeelte heeft Luc van Hasselt op basis van archiefmateriaal en interviews deze componist in zijn tijd en omgeving geschetst.
Het andere deel is gewijd aan diens oeuvre, dat door verschillende auteurs in afzonderlijke essays wordt beschreven. Zo belicht Albert de Klerk de orgelwerken van zijn leermeester, het vocale oeuvre wordt behandeld door Sabine Lichtenstein (profaan) en Ben Kahmann (liturgisch). Marius Flothuis analyseert de orkestwerken,
Alexander Jansen de kamermuziek. Lodewijk Muns beschrijft Andriessens werken voor muziektheater en de componist als essayist staat centraal in het hoofdstuk van Anton de Jager. Het boek wordt besloten met een nieuwe en zo volledig mogelijke werkenlijst, samengesteld door Ronald Vermeulen.

 

Produktspecificatie:

Het boek is als nieuw. Staat een naam op  het voorblad

MIJN EERSTE ONTDEKKINGEN
Aan de hand van duidelijke illustraties en plactic doorkijkpagina’s wordt het onderwerp op een speelse en leuke manier uitgelegd.
De reeks is bedoeld voor vijf tot achtjarigen.

Produktspecificatie:

Het boekje is als nieuw. Staat ook op de pagina kinderboeken.

Samenvatting

27 liefdesliedjes.

Produktspecificatie:

Het boekje is goed. Is wat verkleurd.

Literatuur en muziek. Samenstelling Jan Pieter van der Sterre.

Produktspecificatie:

Het boek is als nieuw, niet gelezen. Er staat iets geschreven op het voorste blad.

Staat ook op de pagina literatuur

Uitverkocht

Het land van Maas & Waal

€ 10,00
Uitverkocht
Uitverkocht

Het land van Maas & Waal

€ 10,00

Omschrijving

Het was wat armoedig gesteld met de liederensehat van de gemiddelde Nederlander, Coed, 'Een potje met vet' zong hij mee uit volle borst, maar van 'Ketelbinkie' kende hij slechts één regel, die hij ook nog verkeerd citeerde: 'Toen wij uit Rotterdam vertrokken, vertrokken wij uit Rotterdam'. Vic van de Reijt, samensteller van de populaire bloemlezing Ik wou dat ik twee hondjes was, heeft ons land weer leren zingen. Met twee bundels. Toen wij van Rotterdam vertrokken en Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, zorgde hij ervoor dat bij het kampvuur, op zeilkamp en in het stamcafé niemand meer zonder tekst hoefde te zitten.

In Het land van Waai & "Waal zijn deze bundels in één band bij elkaar gebracht en bovendien aangevuld met een veertigtal oude en nieuwe teksten. Men vindt hier de liedjes van klassieke tekstschrijvers als J.H. Speenhoff, Dirk Witte en Louis Davids naast die van bijvoorbeeld Tom Manders, Drs. P, Annie M.C. Schmidt en Willem Wilmink. Alle beroemde smartlappen zijn aanwezig, maar ook de Nederlandstalige hits van Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh en die van Ramses Shaffy, Doe Maar en De Dijk. Zo bevat Het land van Maasi & Waal de canon van het Nederlandse populaire lied van de twintigste eeuw - teksten die uit het leven gegrepen zijn en zonder meer tot ons cultureel erfgoed gerekend mogen worden.

 

Produktspecificatie:

Het boek is als nieuw. 

 

Het orkest is een boek voor alle liefhebbers van klasieke muziek. Zowel voor wie net een stuk van Beethoven heeft 'ontdekt', als voor de doorgewinterde luisteraar die zich allang afvraagt waar nu de magie van symfoniemuziek vandaan komt.

Dit boek is een gids die de lezer voert langs de facinerene gebeurtenissen en persoonlijkheden van het symfonieorkest.

 

Produktspecificatie:

Het boek is goed. De omslag heeft wat gebruikssporen. 

Samenvatting

 

Opera 1e druk is een boek van A Batta uitgegeven bij Konemann. ISBN 9783829052689

Dit boek geeft de fascinatie voor en het elan van de opera weer. Het is een naslagwerk waarin u boeiende informatie over 338 opera's van 124 componisten vindt, met bijdragen van verschillende internationale deskundigen - over de ontstaansgeschiedenis van opera's, muzikale aspecten, instrumentatie en opvoeringen, evenals wetenswaardigheden over beroemde zangers en zangeressen.
Meer dan 1500 afbeeldingen o.a. van niet eerder gepubliceerde ontwerpen van decors, historische illustraties, portretten van vertolkers en foto's die zijn gemaakt tijdens opvoeringen in gerenommeerde operahuizen. Verder toont het boek honderden voorbeelden van bekende operamuziek.

 

 

Produktspecificatie:

Het boek is als nieuw. De omslag is aan de bovenkant iets gekruld. Staat ook op de pagina naslagwerken.