van Dale: Never a dull moment. Gevleugelde woordenboek

€ 6,00

Samenvatting

Van Dale Modern Gevleugeldewoordenboek 1e druk is een boek van Van Dale. ISBN 9789066480681

Het Van Dale Modern gevleugeldewoordenboek bevat een verzameling gevleugelde woorden. Gevleugelde woorden zijn doorgaans vreemdtalige uitdrukkingen die in het Nederlands vrij worden gebruikt, dat wil zeggen vaak zonder bronvermelding en vaak in een andere vorm. In de praktijk wordt er naar hartenlust op gevarieerd. De gevleugelde woorden kennen een actief gebruik. In deze handzame en leesbare uitgave worden ze verklaard en ge llustreerd aan de hand van citaten en voorbeelden van gebruik. Voorbeelden van gevleugelde woorden zijn: for your eyes only, koekje erbij?, zo, nu eerst een ..., im Westen nichts Neues, le style, c'est l'homme.

 

Produktspecificatie:

 

Het boek is als nieuw.