Uitverkocht

Anton Vernooij: Het roomskatholieke devotielied in Nederland vanaf 1800

€ 3,00

In de RK kerk is het nieuwe Nederlandsetalige liturgische lied niet zonder voorgeschiedenis. Was eeuwenlang voor de liturgische bijeenkomsten het Latijn voorgeschreven, even lang hebben de katholieken hun hart uitgezongen in volkstaalliederen, niet alleen als omlijsting van de liturgie, maar vooral bij hun vele en bloeiende devotionele praktijken, zoals bedevaarten, processies, en vrome oefeningen. De studie van dr. Anton Vernooij werpt een licht op dit onbekende, maar intressante onderdeel van de rooms katholieke kerkmuziek.

 

Het boekje is goed, staat een naam en datum ingeschreven.