Uitverkocht

Annie Oosterbroek - Dutschun: Dorstig als het land.

€ 2,50

In deze drie romans vn Annie Oosterbroek-Dutschun viert haar vertelkunst hoogtij.

In Hart tegen hard staat de verboden liefdesverhouding tusen Liesbeth Hoogeboom en Peter Romberger centraal. Ze bewegen zich tussen de polen van hun wederzijse liefde enerzijds en van de geharnste wil van Liesbeths vader anderzijds, die op zijn erf de aanwezigheid vande fijngevoelige musicus Peter niet kan verdragen.

 

In De kruishoeve vecht Felia om de liefde van Huib Pauwels tegen zichzelf, tegen haar levenslust en liefdesverlangen. Zal de echte Felia overwinnen.

 

Tante Johanna is de moedige verzetsstrijdster, die zware offers moet brengen. Temidden van dramatische oorkogsgebeurtenissen speelt zich de strijd af van haar zoon Joost die de knappe Stijntje van Weelen voor zich wil winnen maar dan stuit op haar liefde voor Harry.

 

De bladzijden zijn wat vetkleurd, verder is het boek goed.