Het geschiede in die dagen, winterverhalen.

€ 2,00

In deze bundel zijn verschillende winterverhalen van protestants-christelijke signatuur van VCL-auteurs en andere bekende Nederlanders, verzameld: Julia Burgers-Drost, Annie Oosterbroek-Dutschun, Henny Thijssing-Boer, Co 't Hart, Wim Hornman, Jenne Brands, Truus van der Roest, Dorien de Ruiter, Ine ten Broeke-Bruins, Gerda van Wageningen, Greetje van den Berg, Hans Bouma, Nel Benschop en W.G. van der Hulst met twee kinderverhalen. De verhalen verschenen op twee na eerder in boekvorm. Naast verhalen rondom het thema hoop en verwachting (kerstgedachten, advent en het kind van de kribbe) zijn er ook enkele gedichten. Een fijn (voor)leesboek voor alle leeftijdscategorieen voor lange winteravonden. Verhalen van vroeger en nu.

 

Het boek is in goede staat.