Samenvatting

Materialen 1-8 maakt deel uit van de serie Bouwkunde BVE.

In dit boek treft de deelnemer een praktijkgericht overzicht van beschikbare materialen aan. Tevens biedt het handvaten om te komen tot een verantwoord materiaal-gebruik, met aandacht voor millieuwet- en regelgeving.

 

Het boek is goed, hoekjes zijn wat beschadigd.

Inleiding tot de marketing is een boeiende kennismaking met marketing. Bovendien biedt het actueel studiemateriaal aan hen die op een eerdere introductie in het vakgebied willen voortbouwen.

 

het boek is goed. twee hoekjes van het kaft zijn heel iets beschadigd.

Uitverkocht

Verkoopbrieven schrijven

€ 2,00
Uitverkocht

Verkoopbrieven schrijven

€ 2,00

Samenvatting

In duidelijke en krachtige bewoordingen komen alle belangrijke aspecten van het schrijven van goede verkoopbrieven aan bod. Dit métier is een kunst apart. Maar wie de juiste methode volgt krijgt het relatief makkelijk onder de knie. Dit boekje geeft de belangrijkste richtlijnen en bruikbare tips, zodat de (zelf)leerling in een mum van tijd aan de slag kan.

 

Het boekje is goed, bladzijden zijn wat verkleurd,

Samenvatting

 

"""Verkoopmarketing"" laat zien dat er een duidelijke relatie ligt tussen het succesvol implementeren van een strategie en het dagelijkse werk van verkopers. Vaak blijken goeddoordachte strategieën niet effectief, omdat het samenspel met de verkooporganisatie niet goed is verzorgd. Gebrekkige communicatie of ontbreken van de bereidheid tot samenwerking leidt ertoe dat die strategieën helemaal niet worden geïmplementeerd of zelfs door Verkoop in het geheel niet als zodanig worden herkend. Verkoopmarketing laat zien dat een verkooporganisatie een belangrijk marketinginstrument is, dat beleid een uniek aanzien kan geven en dat veel effect heeft. Het boek presenteerd een stappenplan voor strategie-implementatie in de verkoopafdeling en doet dat met behulp van een groot aantal voorbeelden en checklisten: u krijgt niet alleen veel informatie, maar ook een gestructureerd werkplan, ontwikkeld in de praktijk, daar getest en vervolgens geïmplementeerd."

 

Het boek is goed, 

Samenvatting

 

Acquireren Is (N)Iets Voor Mij 1e druk is een boek van F. Kwakman uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789052614618

Bijna twee jaar na het verschijnen van de bestseller Professionals & Acquisitie is het thema acquisitie actueler dan ooit. Veel professionals hebben er kennis mee gemaakt en velen van hen hebben ontdekt welke uitdaging erachter schuilgaat. Misvattingen over acquisitie hebben plaatsgemaakt voor vertrouwen in de eigen acquisitiekracht. Het perspectief op acquisitie is verruimd met aandacht voor relatiebeheer. De vakinhoudelijke ambities zijn niet prijsgegeven aan het marktmechanisme van vraag en aanbod. Kortom, er is een forse stap gezet, door individuele professionals en hun managers. En dat smaakt naar meer.
Dit boek is bedoeld voor individuele professionals die starten met acquireren of hun persoonlijke acquisitiestijl verder willen ontwikkelen. Voor hen worden in dit boekje vragen beantwoord zoals:
Wat maakt iemand tot een succesvolle acquisiteur?
Kan ik n een goede vakexpert n een goede acquisiteur zijn?
Hoe ontwikkel ik mij tot een professional die zich onderscheidt van anderen?
Wanneer ben ik een goede gesprekspartner in acquisitiegesprekken?
Hoe bouw ik een interessant persoonlijk netwerk op?
Wat maakt dat mijn acquisitie-inspanningen daadwerkelijk opdrachten opleveren?
Word ik een betere professional als ik ook opdrachten acquireer?

In Acquireren is (n)iets voor mij zijn zeven inspirerende bijdragen over het thema acquisitie bijeengebracht. Leidraad daarbij is dat acquireren niet ingewikkelder gemaakt moet worden dan nodig is. Integendeel, acquireren is ont-zet-tend leuk. Ervaringsdeskundige Frank Kwakman neemt je mee in een wereld vol verrassingen.

 

 

het boekje is goed, bladzijden zijn iets verkleurd.

Privaatrexht vastgoed is bestemd zowel voor studerenden die in opleiding zijn voor makelaar in oroerende goederen, als voor degenen die reeds als zodanig professioneel werkzaam zijn. 

 

Het boek heeft gebruikssporen. 

Samenvatting

Dit boek geeft inzicht in het zeer gevarieerde recht dat het optreden van de overheid regelt. Omdat het bestuursrecht erg omvangrijk is, beperkt de auteur zich tot het verduidelijken van enige algemene begrippen. Daarnaast komt in deze elfde, herziene druk van het boek de Algemene wet bestuursrecht uitvoerig aan de orde. Per 1 januari 1998 is het derde deel van deze wet in werking getreden, dat belangrijke bepalingen aan het bestuursrecht toevoegt.

 

Het boek is redelijk. hoekjes zijn iets beschadigd.

Omschrijving

In dit boek zijn een aantal vragen multiple-choice vragen opgenomen die een goede voorbereiding zijn voor schriftelijke examens. Daarnaast geven ze ook voor de praktijk een beter inzicht inzake het privaat recht.

3e herziene druk.

Het boek is goed. 

Samenvatting

 

Uit onderzoek blijkt dat het aantal medewerkers dat thuis blijft vanwege stress door privéomstandigheden stijgt en het aantal chronisch zieken toeneemt. Een schrikbeeld voor ondernemers en voor de individuen die het treft.

Dit boek introduceert een vernieuwende methode die op een andere manier omgaat met ziek zijn en verzuim. In deze methode wordt werken als helende aanpak van ziekte beschouwd. Thuis blijven kan, als je er maar sneller beter van wordt! Ondernemers die werken volgens de methode van oplossingsgericht verzuimmanagement slagen erin het verzuim fors te verlagen en tegelijkertijd de zorg voor hun medewerkers te verbeteren.

Met feiten en cijfers laat Marleen Teunis zien dat het mogelijk is het verzuimpercentage terug te brengen tot maximaal 3%. Gegarandeerd en in elke organisatie, ook in sectoren met een hoog verzuim zoals onderwijs (6%) en zorg (5,5%).

Met praktijkvoorbeelden, tips en adviezen laat Marleen zien hoe je op een positieve en oplossingsgerichte manier gesprekken voert waar werkgever én werknemer samen beter van worden. In financieel opzicht, maar ook voor wat betreft het persoonlijk welbevinden.

 

 

Produktinformatie:

Het boek is goed, lijkt niet te zijn gelezen.

Samenvatting

 

Winst.nl 2e druk is een boek van Eelco de Boer uitgegeven bij van Lindonk & de Bres Special Projects. ISBN 9789081955607

Winst.nl - Succesvol Dankzij Het Internet
In de afgelopen 10 jaar heeft Eelco de Boer meerdere internetbedrijven opgezet, 100 + websites laten bouwen en duizenden ondernemers geholpen bij het opbouwen of uitbreiden van een eigen internetonderneming middels zijn seminars en coachingprogramma's.
De meeste belangrijke lessen heeft hij gebundeld in dit 288 pagina's tellende boek, waarin je o.a. zult ontdekken:

* Hoe je veel bezoekers naar je website zult krijgen.

* Hoe je betere resultaten zult behalen met je website.

* Hoe je je internetonderneming overal te wereld kunt runnen.

* Hoe je je concurrenten kunt ''verslaan'' ongeacht hoe groot ze zijn.

* Hoe je vandaag nog geld kunt verdienen via het internet.

* Hoe je meer vrije tijd zal overhouden dan ooit tevoren.
 

Produktinformatie:

Het boek is goed. Lijkt niet te zijn gelezen.

Samenvatting

2e druk. Ontwikkelingsbeeld van het normale en van het afwijkende kind.

 

Produktinformatie:

Het boek is wat verkleurd, er staat een naam in geschreven.

Gids voor de bedrijfspraktijk

 

produktinformatie:

Het boek is goed. Er staat een naam in geschreven. 

Samenvatting

 

Zoveel informatie en zo weinig tijd. De toename van informatie zorgt dat steeds meer mensen last hebben van informatiestress. Wat kunt u doen om informatie sneller te verwerken, waardoor u tijd wint en kunt zorgen voor een betere balans in uw leven? Snellezen is daarvoor een belangrijke techniek.

Voor de meeste mensen is het mogelijk hun leessnelheid op te voeren met een factor drie à vier. Tegelijkertijd kunt u daarbij uw begrip van de inhoud aanzienlijk verbeteren. Leer de technieken zoals ze gebruikt worden door de wereldkampioen snellezen en combineer ze met andere
technieken om de stof ook beter te onthouden.

Dit boek geeft, naast 137 praktische tips, een bondige samenvatting van wat u kunt doen om:
- Uw concentratie te verbeteren
- Sneller te lezen van papier en beeldscherm
- Uw informatie breinvriendelijk aan te bieden
- Informatie en kennis beter te onthouden

Win tijd en bereik meer op een ontspannen wijze.

Inhoudsopgave:
1. Inleiding
2. Lezen
3. Omgeving
4. Sneller en beter lezen
5. Lezen van het beeldscherm
6. Breinvriendelijk publiceren
7. Onthouden

 

Produktinformatie:

Het boek is als nieuw. Lijkt niet te zijn gebruikt.

Samenvatting

 

Handboek managementvaardigheden is inmiddels uitgegroeid tot standaardwerk om toekomstige managers voor te bereiden op hun complexe en dynamische taken. Uniek aan deze uitgave is de theoretische basis: het concurrerende waardenmodel. Dit model maakt duidelijk welke vaardigheden essentieel zijn voor effectief management en specificeert de verschillende rollen die een manager moet kunnen vervullen. Handboek managementvaardigheden kent daarbij ook een zeer praktische invalshoek door de vele voorbeelden, oefeningen, opdrachten en assessments. Door de opbouw en de toon is dit boek geschikt voor de onderwijspraktijk, voor zelfstudie en als naslagwerk. Over de auteur Robert Quinn is verbonden aan de Graduate School of Business van de University of Michigan. Zijn concurrerende-waardenmodel heeft zijn nut in tal van ondernemingen bewezen, waaronder enkele Nederlandse multinationals. Inhoud Inleiding ? Concurrerende waarden als managementbenadering Module 1 ? Verkrijgen en behouden van commitment en cohesie Module 2 ? Bereiken en onderhouden van stabiliteit en continuïteit Module 3 ? Verbeteren van productiviteit en vergroten van winstgevendheid Module 4 ? Bevorderen van verandering en stimuleren van flexibiliteit Conclusie ? Integratie en de weg naar beheersing Benieuwd naar jouw managementkwaliteiten? Maak de zelftest over managementvaardigheden (120 vragen) en de zelftest over managementrollen (36 vragen)

Produktinformatie:

Het boek is als nieuw. lijkt niet te zijn gebruikt

De rol van het lijnmanagement en van de personeelsfunctie.

 

produktinformatie:

Het boek is goed. Het kaft is wat verkleurd.

Samenvatting

 

De psychologie van arbeid en gezondheid 3e druk is een boek uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789031398539

In onze moderne tijd is arbeid niet langer een fysieke, maar vooral een emotionele en mentale inspanning. Hierdoor is het aantal werkgerelateerde psychische klachten sterk toegenomen. Tegelijkertijd is er steeds meer aandacht voor een positieve gezondheidsbenadering: bedrijven streven naar vitale, bevlogen en duurzaam inzetbare medewerkers.De psychologie van arbeid en gezondheid voorziet in de groeiende behoefte aan deskundigheid op het gebied van arbeid en gezondheid. De eerste, zeer succesvolle editie van dit boek verscheen in 2003 en de tweede editie verscheen in 2007. Sindsdien heeft de ontwikkeling op het gebied van de psychologie van de arbeid en gezondheid echter niet stilgestaan. Vandaar deze geheel herziene, derde editie. Met enkele nieuwe hoofdstukken over bijvoorbeeld ouder worden, baanonzekerheid en pesten op het werk.De psychologie van arbeid en gezondheid is een compleet leerboek, waarin de belangrijkste onderwerpen op een systematische manier aan bod komen. In het eerste deel staan theorie, assessment, interventie en onderzoek centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op specifieke hedendaagse thema's zoals emotionele arbeid, de balans tussen werk en privéleven, baanonzekerheid, burnout en bevlogenheid, werkverslaving en technologie en gezondheid. Bovendien wordt aandacht besteed aan verschillende groepen zoals vrouwen, ouderen en allochtonen.Het boek wordt ingezet op universiteiten en hbo-opleidingen. Daarnaast kan het uitstekend worden gebruikt in postdoctorale opleidingen tot A&O deskundige, arboconsulent, bedrijfsgeneeskundige of verzekeringsarts.

 

Produktinformatie:

Het boek is als nieuw.

Samenvatting

 

Vitale organisaties leert je hoe je organisaties kunt analyseren en hoe je kunt vaststellen aan welke voorwaarden voldaan moet zijn om een organisatie vitaal te maken en te houden.

Organisaties zijn levende systemen, die in een zeker evenwicht moeten zijn met de omgeving en met de medewerkers die er in werken. Het is de taak van de manager om een goed evenwicht in die dynamiek te vinden en de menselijke energie optimaal te activeren

Vitale organisaties bouwt voort op de elementaire kennis van management en organisatie. Het boek is een verdieping van de leerstof, geschikt voor voortgezette studie in management op hbo- en universitair niveau. Ook middle managers en organisatieadviseurs kunnen er hun voordeel mee doen.

Het boek bestaat uit vier delen:
1. Organisatietheorie.
Hierin wordt een overzichtelijk analysemodel gepresenteerd voor het analyseren en besturen van organisaties.
2. Organisatietypologie
Er worden zes typen organisaties gedefinieerd, die allemaal anders omgaan met strategie, organisatiestructuur en het aansturen van de medewerkers.
3. Organisatiefuncties
Dit deel bespreekt hoe verschillende bedrijfsonderdelen binnen een organisatie elk min of meer een eigen identiteit hebben
4. Vitale organisaties in de toekomst
In dit laatste deel wordt de verbinding gelegd tussen de voorgaande delen. Hoe zorgt het management ervoor dat alle afdelingen samen één organisatie vormen, terwijl er toch voldoende gezonde spanning blijft om de medewerkers gemotiveerd en creatief te houden.

 

 

Produktinformatie:

Het boek is in goede staat, lijkt niet te zijn gebruikt

Samengesteld onder redactie van H.J.Boef met een inleiding van J.W.Niesing.

 

Produktinformatie:

Het boekje is goed. Kaft is iets verkleurd door het liggen, lijkt niet te zijn gebruikt

Samenvatting

 

Lanceren kan je leren 1e druk is een boek van Marjan Crabtree uitgegeven bij Uitgeverij Lente. ISBN 9789082203257

Ben jij een vrouwelijke ondernemer? Verkoop jij je diensten online en wil je gegarandeerd meer klanten en meer omzet? Ben je wars van gladde verkooppraatjes en krijg je jeuk bij de gedachte aan moeten verkopen? Dan gaat dit boek je helpen! Leer hoe je een langdurige relatie met je potentiële klanten opbouwt en hoe je meer omzet genereert door slimmer te communiceren met behulp van een beproefde strategie. Je krijgt inzicht in de prikkels die een rol spelen in het verkoopproces en hoe je die optimaal inzet zodat deze je potentiële kopers helpen om een goede aankoopbeslissing te nemen. Met een uitgekiende en geteste mix van (neuro) marketing, psychologie en een schat aan praktische en toepasbare ondernemersvaardigheden creëer je een enorme voorsprong op de online markt. In Lanceren kan je leren krijg je een ongecensureerde inkijk in de methode die Marjan Crabtree en Denise Hulst zelf al enige jaren met groot succes toepassen. Leer je producten en diensten lanceren met een bewezen succesvolle methode en realiseer gegarandeerd meer omzet! Denise & Marjan zijn beide ervaren internet-ondernemers en businesscoaches met een grote expertise op het gebied van internetverkopen en lanceren van producten en diensten. Denise Hulst schreef verschillende bestsellers en dit is haar 11e boek. www.denisehulst.nl. Dit is het eerste boek van Marjan Crabtree, the ictgirl. www.theictgirl.nl Per verkocht boek gaat er 1 euro naar het programma van Cordaid dat vrouwen ondersteunt bij het verwerven van economische zelfstandigheid. Een helder en overzichtelijk boek waarmee jij jouw (online) dromen waar kunt maken! Marieke Anthonisse - businesscoach

 

Produktinformatie:

Het boek is als nieuw.

Samenvatting

In deze gids vindt elke sollicitant nuttige adviezen, ongeacht het niveau van de functie of het aantal jaren werkervaring. De verschillende lessen - die niet meer dan tien minuten vergen - bevatten strategieën, tips en technieken waarmee u de fijne kneepjes van het sollicitatiegesprek leert. 0 10 ninuten leest u alles over.
&8226; hoe u zich voorbereidt op een sollicitatiegesprek
&8226; uw achtergrond en vaardigheden zo gunstig mogelijk presenteren
&8226; waar werkgevers op letten in het vraaggesprek met sollicitanten
&8226; vragen van de werkgever zelfverzekerd beantwoorden
&8226; hoe u er professioneel gekleed uitziet
&8226; de veertien elementaire geboden en verboden van het sollicitatiegesprek
&8226; of een aanbod goed voor u is

 

Produktinformatie:

Het boekje is goed.

Samenvatting

 

Knetterdruk 1e druk is een boek van Petra Megens uitgegeven bij Thema, bedrijfswetenschappelijke en educatieve uitgeverij. ISBN 9789058711670

KNETTERDRUK
WIE HEEFT HET TEGENWOORDIG NOU NIET KNETTERDRUK? MENSEN RENNEN ROND MET TELEFOONS AAN HUN OOR, LAPTOPS ONDER HUN ARM, TE VEEL AFSPRAKEN IN DE AGENDA, TE VEEL PLANNEN IN HUN HOOFD EN TE WEINIG TIJD OM ALLES GEDAAN TE KRIJGEN. STEEDS MEER NIEUWE FEITEN BIJ TE HOUDEN, STEEDS MEER TAKEN TE VERVULLEN EN ALS HET EVEN KAN ALLES TEGELIJKERTIJD DOEN: VERGADEREN, LEZEN EN SMS EN IN N MOEITE DOOR. WE ZAPPEN VAN HOT NAAR HER EN BESTOKEN ONSZELF MET TE VEEL PRIKKELS EN SIGNALEN, PIEPJES EN BLIEPJES DIE ONZE AANDACHT OPEISEN. OM NIET GOED VAN TE WORDEN!
HOE HOUD JE JE NU OP EEN PRETTIGE MANIER STAANDE IN DIE KNETTERDRUKTE? DAARVOOR GEEFT DE AUTEUR EEN AANTAL PRAKTISCHE ADVIEZEN. ZE LAAT ZIEN HOE JE SLIM AAN IMPULSBEHEERSING KUNT WERKEN MET DE POWER-METHODE: PAUZEER, ORDEN, WERK, EXCELLEER EN RECRE ER. DIT IS EEN LOGISCHE VOLGORDE VAN WERKEN IN DE KNETTERDRUKTE, WAARMEE JE JE EIGEN RUIMTE SCHEPT IN JE HOOFD EN OOK OP JE BUREAU. JE LEERT OM PAS OP DE PLAATS TE MAKEN EN JE EIGEN SITUATIE OP EEN OBJECTIEVE MANIER WAAR TE NEMEN.
KNETTERDRUK LAAT OP EEN VLOTTE, GEESTIGE EN ORIGINELE MANIER ZIEN DAT WERKEN IN DE KNETTERDRUKTE EEN KUNST IS DIE JE KUNT LEREN.
PETRA MEGENS IS TRAINER, COACH EN SCHRIJVER. ZE COACHT MENSEN IN DE WERKSITUATIE EN PRIV . HAAR EXPERTISE LIGT BIJ CHAOS VAN BINNEN (ADHD, MEERVOUDIGE BEGAAFDHEID, STERKE SENSITIVITEIT) EN CHAOS VAN BINNEN (ADHD, MEERVOUDIGE BEGAAFDHEID, STERKE SENSITIVITEIT) EN CHAOS VAN BUITEN (HYPERACTIEVE WERK- OF GEZINSSITUATIE). ZE HOUDT VAN ORDE IN DE CHAOS BRENGEN. IEDEREEN KAN DE CHAOS DE BAAS ZIJN EN HAAR OF ZIJN TALENTEN VERZILVEREN. IJZEREN DISCIPLINE IS NIET NODIG. LEKKER WERKEN, SPELEN, LEREN EN LEVEN W L.
 
Produktinformatie:
Het boek is in zeer goede staat.

 

Productspecificaties

 

Inhoud

Taal Engels

Verschijningsdatum 2012-04-24

 

AuteurHarrie Adriaens

 

Samenvatting

 

Standpunt is een complete methode levensbeschouwing voor de basisvorming. De methode bestaat uit drie delen in drie verschillende versies, een versie voor VMBO, een versie voor VMBO-LWOO/BBL en een versie voor HAVO/VWO.

Bezoek de methode-site van Standpunt: www.damon.nl/standpunt.
Hier vindt u ondermeer de opzet van de afzonderlijke delen t.b.v. de basisvorming, uitgebreide informatie over en aanvullende lesstof bij deze methode.

Wanneer u zich als gebruiker van deze methode bij Uitgeverij DAMON aanmeldt, ontvangt u bovendien direct en gratis (inhoudelijke) ondersteuning.

 

Produktinformatie

Samenvatting

 

Standpunt is een complete methode levensbeschouwing voor de basisvorming. De methode bestaat uit drie delen in drie verschillende versies, een versie voor VMBO, een versie voor VMBO-LWOO/BBL en een versie voor HAVO/VWO.

Bezoek de methode-site van Standpunt: www.damon.nl/standpunt.
Hier vindt u ondermeer de opzet van de afzonderlijke delen t.b.v. de basisvorming, uitgebreide informatie over en aanvullende lesstof bij deze methode.

Wanneer u zich als gebruiker van deze methode bij Uitgeverij DAMON aanmeldt, ontvangt u bovendien direct en gratis (inhoudelijke) ondersteuning.


Produktinformatie:

Het boek is goed, heeft een hele kleine beschadiging aan de rug van het kaft.