Samenvatting

 

In dit kinder-kunstboek laat Toon Hermans ons op meeslepende wijze met Jezus kennismaken. Het is een Jezus zoals we die nog niet kennen.
Toon Hermans vertelt op zijn onnavolgbare manier het levensverhaal van Jezus en toont hem als onbezorgd kind maar ook als eigenzinnige puber. Op schilderijen, in films en in boeken wordt Jezus vrijwel altijd afgebeeld als de bezorgde, peinzende man, zichtbaar lijdend onder de enorme druk die op zijn schouders rust. In de bijbel wordt weinig gelachen en ook het levensverhaal van Jezus kent weinig vrolijke momenten. Hermans verbaast zich hierover en vertelt hoe hij, van kind af aan, tegen Jezus aankeek. Hij vraagt zich af of Jezus echt de immer ernstige man met die gepijnigde blik was of dat er af en toe momenten van plezier in zijn leven waren.
Jezus is jarig is voor een jong publiek de ideale manier om via kunst kennis te maken met het leven van Jezus en met de manier waarop dit leven door kunstenaars is verbeeld.

 

Conditie; Goed.

Samenvatting

Dit is het verhaal van een jongen die David heet, een reus genaamd Goliat en een verbazingwekkend gevecht! Ontdek wat er met David gebeurt in deze levendige versie van een geliefd bijbelverhaal.
Dit verhaal is in moderne taal geschreven en op iedere bladzijde geïllustreerd met tekeningen die tot de verbeelding spreken. Ouders kunnen het boek voorlezen aan hun jonge kinderen, iets oudere kinderen zullen het graag zelf lezen.

 

Conditie; Goed.

Samenvatting

Hoe kun je met kleine kinderen tot Maria bidden en hun de betekenis van het Wees gegroet leren? Dit stevig kartonnen boekje met gelamineerde bladen vertaalt dit belangrijke gebed op een toegankelijke manier: heel eenvoudig, regel voor regel, door uit te gaan van de gevoelens van kinderen. Het leert kinderen om de moeder van Jezus te vertrouwen als een moeder, een zusje of vriendin. De afbeeldingen helpen bij het begrijpen van de woorden.

 

Conditie; Goed.

Productbeschrijving

Geïllustreerde bijbelverhalen is een fascinerende inleiding op de wereld van de Bijbel, waar het hele gezin plezier aan kan beleven. Deze unieke verzameling bevat verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, opnieuw verteld in een levendige stijl en ondersteund door schitterende illustraties.

 

 

Conditie; Goed.

Jezus Messias

€ 1,50

Jezus Messias

€ 1,50

KORTE INHOUD

 

Dit is het waar gebeurde verhaal van Jezus Messias. Hij leefde in Israël, ongeveer 2000 jaar geleden. Iedereen die Hem meemaakte was verbaasd. Niemand had ooit gedaan wat Hij deed. Niemand had ooit gezegd wat Hij zei. Waar Hij kwam gebeurde wonderen. En iedereen die naar Hem wilde luisteren, maakte Hij blij en gelukkig. Toch was het opeens voorbij. Zijn tegenstanders brachten Hem ter dood. Maar dat was niet het einde. Lees zelf hoe het allemaal gebeurde en hoe het verder ging met Jezus Messias!

 

Conditie; Goed.

Dit boek bevat sleutelverhalen die een opening kunnen bieden tot de bijbel.Oude joodse verhalen, klasieke verhalen uit d christelijke verteltraditie, sprookjes en legenden worden opnieuw verteld, maar ook nieuwe verhalen ijn er in opgenomen. Een toelichtimg met thema's en bijbelteksten en een register verhogen de gebruikswaarde voor onderwijs, catechese en gezins en kindernevendiensten.

 

Conditie; Goed.

Samenvatting


Dit boek is bedoeld om te worden voorgelezen… Daarom zijn verteltechnische elementen aan het oorspronkelijke verhaal toegevoegd, zonder dat daarbij de inhoud geweld is aangedaan. De Vertelbijbel bevat 25 verhalen uit het Oude en 25 uit het Nieuwe Testament en is schitterend geïllustreerd door Susie Poole. Het taalgebruik is fris en modern, met gepaste humor. Het past bij de belevingswereld van de kinderen. Deze kinderbijbel wordt heel veel gebruikt als cadeau bij de doop of communie. 

 

Conditie; Goed.

Vertelster Anne dde Graaf neemt kinderen van alle leeftijden mee in de wereld van het oude en nieuwe testament. In bijna driehonderd bijbelverhalen laat zij Noach, Abraham, David, Esther, Maria, Jezus en vele anderen herleven. De bijbelse volgorde wordt daarbij aangehouden. Door het eenvoudige taalgebruik is deze bijbel voor kinderen gezchikt om voor te lezen, maar ook door kinderen zelf gelezen te worden.

 

Conditie; Goed.

Uitverkocht

Kinderbijbel in 100 verhalen.

€ 3,50
Uitverkocht

Kinderbijbel in 100 verhalen.

€ 3,50

Samenvatting

In deze kinderbijbel maken kinderen al lezend een mooie en spannende reis door de Bijbel. Ze ontdekken wie God is en hoe Hij met zijn volk op weg gaat. Onderweg ontmoeten ze dappere mannen en vrouwen. Ook lezen ze over Gods grote liefde, over zijn plan voor de mensen en over wie Jezus is. Deze verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament worden prachtig aangevuld met kleurrijke illustraties die zowel jonge als oudere kinderen zullen aanspreken. Voor kinderen vanaf 7 jaar.

 

 

Conditie; als nieuw.

Omschrijving

Harold Copping verkreeg bekendheid als illustrator van bijbelse taferelen. Hij reisde om zijn werk authenticiteit te geven onder andere naar Palestina en Egypte. Zijn geïllustreerde editie van de Bijbel in opdracht van het Engelse bijbelgenootschap verscheen in 1910 en kreeg grote bekendheid. In dit boek met bijbelverhalen uit het Oude en Nieuwe Testament treft u zijn illustraties aan. Voor de tekst werd gebruikgemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap.

 

 

Conditie; als nieuw

Een meeleesboekje. Het verhaal van Jona.

 

Het boekje is goed, met mooie illistraties. 

Samenvatting

 

Nu dan, luister

Nu dan, luister. Bijbelse verhalen nieuw gehoord. -Een werk- en vertelboek -. Ook dit boek wil - evenals het vorige van dezelfde auteur: 'Vertel mij toch' (1988) - een bijdrage leveren aan het uitleggen en doorgeven van bijbelse verhalen in gezin, kerk en op school. Zó, dat door een verrassende uitleg en een daarbij behorende illustratieve weergave het bijbelverhaal nieuw gehoord wordt. In dit boek wordt óók de schijnwerper gericht op duistere verhalen in de bijbel waarin op het eerste gezicht de gelovige lezer zijn God niet kan vinden. Noach en zijn acht zielen. Gered, zeker. Maar al die anderen?

 

 

Conditie; goed

In deze bundel van veertig verhalen uit het Nieuwe Testament wordt aan de ouders van peuters en kleuters, leerkrachten van de onderbouw van de basisschool en allen die met jonge kinderen in gesprek zijn een handreiking geboden bij de eerste of tweede kennismaking met Jezus en mensen rondom Jezus. 

Het boek heeft bij ieder verhaal een tekening. 

 

Conditie; redelijk goed. 

Zuiver als Goud

€ 3,50

Zuiver als Goud

€ 3,50

Samenvatting

Zuiver als goud laat de lezer ontdekken dat de bijbel geen moeilijk of achterhaald boek is. Het laat zien dat de bijbel een antwoord geeft op belangrijke vragen waar ieder mens vroeg of laat wel eens over nadenkt, zoals: waarom bestaat de wereld eigenlijk. Zuiver als goud doet de bijbel ervaren als een boek dat moed en vreugde geeft en raad in allerlei levenssituaties. Achter in het boek is een thematisch register opgenomen waardoor teksten over allerlei onderwerpen snel terug te vinden zijn.
Door de vele goudkleuren in de illustraties en de andere versieringen ademt het boek een luxe en enigszins anglicaanse sfeer uit. Zuiver als goud ga je steeds mooier vinden naarmate je er meer in kijkt en leest. Een prachtig cadeau.

 

 

Het boek is in zeer goede staat. 

Eenvoudige gebeden voor jonge kinderen .

 

Het boekje is in goede staat.

 

Bijbelverhalen voor jonge kinderen, met verhaken uit het oude en nieuwe testament.

 

 

Het boek is iets verkleurd, verder is het goed.

Lees, praat, en doeboek over verhalen uit de bijbel voor jonge kinderen hun ouders en andere opvoeders.

 

 

Het boek heeft wat vlekjes, verder is het goed.

Samenvatting


Dit boek geeft uitleg bij de bekende woorden van het gebed dat Jezus zijn vrienden leerde bidden. Daarbij is rekening gehouden met de woordenschat en belevingswereld van kinderen in de basisschoolleeftijd. In de taal van vandaag en met kleurrijke tekeningen wordt duidelijk gemaakt dat de oude, soms wat moeilijke woorden van het Onze Vader ook voor kinderen van deze tijd bedoeld zijn.

Het boek is goed.

Samenvatting

De ARK BOEKEN kinderbijbel bestaat uit 52 afzonderlijke deeltjes en is een uitgave van de Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift. De volledige serie bevat 30 delen met verhalen uit het Oude Testament en 22 uit het Nieuwe Testament.

Het Eerste Kerstfeest is nr. 32

Het boekje is goed. 

Samenvatting

Het verhaal van Noach en vijf andere bijbelverhalen
In Het verhaal van Noach zijn zes bekende bijbelverhalen te lezen. Bij elk verhaal hoort een plaat waarop iets te ontdekken valt. Door aan een flapje te trekken, aan een schijf te draaien of iets open te vouwen, zie je in de illustratie hoe het verhaal verdergaat. De tekst op rijm maakt het verhaal aantrekkelijk om voor te lezen.
In Het verhaal van Noach staan verhalen over Adam en Eva, Noach, Mozes, Daniël, Jona en Jezus.

 

 

He boek is goed.

Samenvatting

Deze prachtige bundel met traditionele en eigentijdse gebeden kan kinderen tot inspiratie zijn bij hun dagelijkse gebeden. 

 

 

Het boek is als nieuw.

Twee kinderen slaan de Bijbel open en volgen het leven van Jezus op de voet. Vanaf zijn geboorte in Betlehem tot en met zijn kruisdood en het grootste wonder: Jezus' opstanding.
Op elke bladzijde overzien ze een panorama, waarin de Bijbelverhalen plaatsvinden. Wat ze zien en leren, kun je ook zelf ontdekken door de genummerde raampjes één voor één te openen bij de tekst met hetzelfde nummer.

 

Het boek is in zeer goede staat, de raampjes zijn niet open geweest.

Toen Jezus geboren werd van Anne de Vries is een deeltje in de serie Kind en Bijbel.
Er was eens een jong meisje. Dat heette Maria. En zij woonde in een klein huisje in het stadje Nazareth. Want zij was arm. Zij had eigenlijk in een paleis moeten wonen. Want zij was eigenlijk een prinses! Zij was nog familie van koning David, die lang geleden over het land regeerde. Maar dat wist bijna niemand in Nazareth. 
Met tekeningen van Tjeerd Bottema.

 

De bladzijden zijn iets verkleurd, maar verder is het boekje goed.

Samenvatting

Kerstfeest

We denken aan de komst van Jezus op aarde. Dit boek vertelt het verhaal van het kind in de kribbe.

Maak de raampjes open op iedere bladzijde van dit mooie uitvouwboek en je wordt meegenomen naar Bethlehem, de boodschap van de engel, het bezoek van de herders, de reis van de wijze mannen uit het oosten: het verhaal van het allereerste kerstfeest.

 

Het boek is in zeer goede staat. De raampjes zijn niet open geweest.

Uitverkocht

Bijbel voor peuters en kleuters.

€ 3,00
Uitverkocht

Bijbel voor peuters en kleuters.

€ 3,00

Samenvatting

Deze bijbel is samengesteld voor de allerjongsten. Hij is levendig, eenvoudig, heeft kleurrijke illustraties en bladzijden die schoongeveegd kunnen worden.

 

De cover is wat verkleurd, verder is het boek goed.

Samenvatting

De prachtige illustraties en de eenvoudige maar levendige vertelstijl laten
jonge kinderen op een innemende manier kennismaken met de bijbel.

 

Het boek is goed.

Uitverkocht

Ik ga mee naar de kerk.

€ 2,50
Uitverkocht

Ik ga mee naar de kerk.

€ 2,50

Als je nog klein bent, begrijp je niet veel van de viering in de kerk. Tot wie bidden ze? Waarom zingen ze? Waarom lopen ze naar voren? Dit boekje helpt je kindje mee te doen. Het vertelt in eenvoudige woorden wat er in de viering gebeurt. Ieder onderdeel heeft een eigen illustratie. Door de grote tabs wordt bladeren in dit boekje een spel op zichzelf.

 

Het boekje is goed, lijkt niet te zijn gebruikt.

Een kinderboekje, helder en kort om uit voor te lezenof door kinderen zelf gelezen te worden. De illustraties komen tot leven in 3-dimensionale tafereeltjes.

Een bekend bijbelverhaal, voor de kleintjes verteld op een helder en eenvoudige manier. Ook de vrolijke en kinderlijke iollustraties zullen de kinderen zeker aanspreken; ze laten de verhalen nog eens extra tot leven komen.

 

Het boekje is goed. Ook in deze serie Een jongetje,vijf broodjes en twee visjes.

Een bekend bijbelverhaal, voor de kleintjes verteld op een helder en eenvoudige manier. Ook de vrolijke en kinderlijke iollustraties zullen de kinderen zeker aanspreken; ze laten de verhalen nog eens extra tot leven komen.

 

Het boekje is goed. ook in deze serie Noach bouwt een ark.

Samenvatting

Daniël houdt veel van God.
Hij bidt vaak.
Als dat van de koning niet meer mag,
blijft Daniël toch bidden.
Daniël moet in de leeuwenkuil.
Maar God zorgt voor hem.

 

Het boekje is goed.

Samenvatting

Rijmpjes en Gebedjes - 

kleine kinderen te helpen bij het bidden.

 

Het boekje is goed.

Samenvatting

Rijmpjes en Gebedjes -  om kleine kinderen te helpen bij het bidden.

 

Produktinformatie: 

Boekje is goed.

Samenvatting

In de kerk zijn er een heleboel taken en verschillende manieren om een steentje bij te dragen aan de opbouw van de parochiegemeenschap. Misdienaar zijn is er eentje van. Deze gids wil de misdienaar op weg zetten om steeds meer te weten te komen over zijn of haar taak. Dit boekje legt op de eerste plaats uit wat een misdienaar zoal doet en vertelt over het hoe en het waarom. Maar het geeft ook een dieper inzicht in de eucharistie en in het 'misdienaar-zijn'.

 

Het boekje is goed. Staat een stempel en datum in.