Samenvatting

Dit boek biedt uitgebreide informatie over het ontstaan van de televisie en de geschiedenis van tal van programmaŽs. Ook feiten over presentatoren en omroepen, niet eerder gepubliceerde fotoŽs en heel veel verhalen, weetjes en anekdotes worden overzichtelijk gepresenteerd. De dvd met bijna 3 uur unieke televisiefragmenten uit de afgelopen 6 decennia, samengesteld door Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, maakt het overzicht van 60 jaar televisie in Nederland compleet.

 

 

Het boek is goed, helaas zonder CD.

Samenvatting

 

Deze Algemene muziekleer heeft haar waarde als inleiding tot de muziektheorie reeds ruimschoots bewezen. Het boek is sinds de eerste druk in 1964 steeds aangevuld, uitgebreid en herzien - zo ontstond het huidige veelomvattende, alom geprezen handboek.


De verschillende delen van Algemene muziekleer maken duidelijk dat vrijwel alle aspecten van de muziektheorie worden belicht: na algemene beschouwingen volgen hoofdstukken over maat, ritme, toon, toonsysteem en notatie, intervallen, toonladders en toonsoorten, melodie, akkoorden en muziekinstrumenten. Het boek wordt besloten met een serie aanhangsels met veel feitelijke gegevens en een uitvoerig register.


Algemene muziekleer is een betrouwbare gids en een overzichtelijk ingedeeld naslagwerk voor iedereen, student of amateur, die de muziektheorie bestudeert.

 

Produktinformatie:

Het boek is goed. De omslag is iets verkleurd

Samenvatting

 

 

Dit boek geeft de fascinatie voor en het elan van de opera weer. Het is een naslagwerk waarin u boeiende informatie over 338 opera's van 124 componisten vindt, met bijdragen van verschillende internationale deskundigen - over de ontstaansgeschiedenis van opera's, muzikale aspecten, instrumentatie en opvoeringen, evenals wetenswaardigheden over beroemde zangers en zangeressen.
Meer dan 1500 afbeeldingen o.a. van niet eerder gepubliceerde ontwerpen van decors, historische illustraties, portretten van vertolkers en foto's die zijn gemaakt tijdens opvoeringen in gerenommeerde operahuizen. Verder toont het boek honderden voorbeelden van bekende operamuziek.

 

Produktspecificatie:

Het boek is als nieuw. De omslag is aan de bovenkant iets gekruld.

Staat ook op de pagina muziek

Samenvatting

Thanatos is in de Griekse mythologie de verpersoonlijking van de dood Het boek Thanatos handelt over dood en uitvaart in verleden en heden en de gebruiken daaromheen. Een opmerkelijk helder en gedetailleerd boekwerk van funerair historicus H.L. Kok.
De auteur onderschrijft de gedachte dat het eigene van een mens niet stopt bij de dood. Thanatos belicht een veelheid aan interessante aspecten vanuit cultuurhistorisch, kunstzinnig en religieus perspectief.
Het werk is vlot leesbaar en rijk geïllustreerd.

 

Produktspecificatie:

Het boek is als nieuw