Hwet levensverhaal dat kerklerares Therese van Lisieux schreef, is overtuigend omdat het diep menselijk is en eerlijk zoekend. 

Overwegingen van de heilsgeheimen in het land van de verlosser.

 

Het boek is als nieuw.

Samenvatting

 

Tien jaar lang werkten twintig vertalers aan de nieuwe vertaling, op hun vingers gekeken door tientallen theologen, taalkundigen, vertaalwetenschappers, andere vertalers, schrijvers, dominees, priesters en betrokken gelovigen. En nu is dan De Nieuwe Bijbelvertaling een feit. Naast kerkedities voor de diverse gezindten verschijnt de nieuwe Bijbel ook in een unieke prachtuitgave in de Gouden Reeks, bekend van andere literaire hoogtepunten. De Bijbel vertaald als literatuur - dat is nieuw, hoe vreemd het ook klinkt. Natuurlijk is de nieuwe vertaling inhoudelijk adequaat, maar minstens zo belangrijk is dat zij recht doet aan alle verschillende niveaus van de talrijke en verschillende genres waaruit de Bijbel bestaat: verhalende teksten, retorische teksten, genealogieën, wetsteksten, brieven, evangeliën, liefdespoëzie, traktaten, liederen, gebeden - allemaal geschreven in een tijdsbestek van honderden jaren en door verschillende auteurs. De uitgave in de Gouden Reeks presenteert de Bijbel als literaire tekst, zonder de kenmerken die normaal gesproken een Bijbel typeren. Naast het Oude en Nieuwe Testament omvat deze uitgave alle deuterocanonieke (bij de protestanten apocriefe) boeken. Bovendien zijn alle 241 illustraties van Gustave Doré opgenomen. In een los toegevoegd deel wordt de lezer veel aangereikt wat nodig is om de tekst nog toegankelijker te maken. Het bevat een essay over de Bijbel als literaire tekst, aantekeningen, inleidingen op de bijbelboeken, registers, lijsten van maten en gewichten, kaarten etc. etc.

 

 

 

De box met boeken is in goede staat. 

Samenvatting

In de bijbel komen we vele namen tegen, van mannen en vrouwen zoals u en ik. Maar wie is eigenlijk wie? En wat hebben deze mensen ons vandaag nog te zeggen? Jan Knol zet ze voor u in de schijnwerpers. Maak ( opnieuw) kennis met Adam, Naomi, Petrus en vele anderen.

Samenvatting

Iedereen heeft rustmomenten nodig in zijn leven. Een mogeklijkheid om stil te staan, na te denken en te luisteren. Deze rustmomenten van gebed woden als we Gods aanwezigheid erkennen en daar kracht uit putten. Deze meditaties worden u aangeboden als een bemoediging om in een druk leven tijd te nemen voor gebed.

 

Een mooi klein boekje, in goede staat.

Samenvatting

 

Mijn wereld Bijbel is de Nieuwe Bijbelvertaling waaraan speciale katernen zijn toegevoegd, zowel voor- als achterin.
Daarin vind je leuke informatie en handige zoektips, die je kunnen helpen bij het ontdekken van de wereld van de bijbel.
Bij het lezen van de bijbel neem je ook je eigen leven mee: je vragen, je levens-verhaal. Als je de teksten leest of er met anderen over praat, ontdek je wat de bijbel je te zeggen heeft, in jouw wereld nu.
Lezen in de bijbel geeft, net als geloven, een steuntje in de rug. De bijbel zet je aan het denken en maakt dat je in gesprek raakt met anderen, met God. Daarom is de bijbel een boek voor het leven!
De Nieuwe Bijbelvertaling is een complete, nieuwe vertaling vanuit de grondtekst in hedendaags Nederlands. De tekst is bedoeld als standaardvertaling voor het hele Nederlandse .taalgebied.

 

 

 

Het boek is goed.

samenvatting Door middel van twee zeer succesvolle edities heeft The Study of Orchestration de standaard gezet voor orkestratieteksten en biedt het de meest uitgebreide behandeling van zowel orkestratie als instrumentatie. De derde editie behoudt de elementen die het boek tot een klassieker hebben gemaakt, terwijl het nieuwe technologie omarmt en inspeelt op de behoeften van de huidige studenten en docenten.

 

De rug van de cover is iets verkleurd, verder als nieuw.

 

Samenvatting

In Romeinse brieven doet Antoine Bodar verslag en met vreugde gekozen ballingschap in de Eeuwige stad.

 

Het boek is zeer goede staat.

Samenvatting

Na Geheim van het geloof (1996), Nochtans zal ik juichen (1999), Romeinse brieven (2001) en Klokkenluider van Sint Jan (2004) de vijfde bundel in deze reeks van de hand van de priester Antoine Bodar. Opstellen over cultuur en kunst, Bijbel en Kerk, geloof en wetenschap ? met bijzondere aandacht voor Rome en de elkaar in 2005 opvolgende pausen Joannes Paulus II en Benedictus XVI, Europa en haar Christelijke wortels, liturgie en oekumene. Wie belang stelt in godsdienst als niet uit de openbaarheid te verdrijven deel van cultuur en voorts enige kennis over de katholieke Kerk wil vergaren, vindt in de bundel Uit de Eeuwige Stad, nu eens wat dieper dan weer wat luchtiger, pogingen tot uitleg en bemoediging.

 

 

Het boek is in zeer goede staat.

Samenvatting

Het luisteren naar Israël kan een nieuwe toekomst voor de kerk inluiden.

In het leerhuis van Matteus / de schriftlezingen van de liturgie van de zondag in hun relatie met het joodse geloofsgetuigenis A-jaar

 

Het boek is in goede staat

Samenvatting

 

Witte rook: een nieuwe paus. De kardinalen kozen voor Joseph Ratzinger, sindsdien Benedictus XVI. De eerste reacties waren expliciet: Benedictus XVI is conservatief. Is dat zo? Kerkjurist Kurt Martens kijkt verder dan feiten en emoties.
Over wat eraan voorafging, schrijft hij een ‘ooggetuigenverslag’: de laatste maanden van Johannes Paulus II en zijn pontificaat, het interregnum, de begrafenis en het conclaaf.
Kurt Martens gaat in op de nieuwe paus. Wie is die Panzerkardinal? Waarop was de keuze voor hem geïnspireerd? Wat is zijn achtergrond, hoe ziet zijn achterban eruit en welke relatie had hij met de overleden paus?
Ten slotte blikt Martens vooruit op de toekomst. Hoe ziet de erfenis van Johannes Paulus II eruit, welke zijn de grote uitdagingen en hoe zal de nieuwe paus ermee omgaan? Bijzondere aandacht gaat naar het curiale apparaat en naar de ministers en medewerkers die Benedictus XVI benoemt.
Dit boek biedt de opinie van een auteur die het inzicht van een wetenschapper combineert met de pen van een columnist. KURT MARTENS is doctor in het Kerkelijk Recht. Hij publiceerde eerder bij Davidsfonds/Leuven De paus en zijn entourage en Habemus Papam.
het inzicht van een wetenschapper combineert met de pen van een columnist. KURT MARTENS is doctor in het Kerkelijk Recht. Hij publiceerde eerder bij Davidsfonds/Leuven De paus en zijn entourage en Habemus Papam.

 

 

De cover is wat verkleurd. Verder is het in goede staat, lijkt niet te zijn gelezen.

Productbeschrijving

 

In Matteüs in Gewone Taal lees je het verhaal over Jezus, van zijn geboorte tot zijn dood en opstanding volgens evangelist Matteüs. Het gaat over liefde, trouw, verraad, leven en dood, en heeft betekenis voor alle mensen en alle tijden.

Over de Bijbel in Gewone Taal
De Bijbel in Gewone Taal (BGT) uit 2014 is een bijbelvertaling in duidelijke taal. Het is een bijbel in de taal die we allemaal kennen en gebruiken. Zo kan iedereen ervaren wat de Bijbel mensen van nu te zeggen heeft. Lees bijvoorbeeld een stukje uit Matteüs 26:

Jezus deelt brood en wijn uit
26Tijdens het eten nam Jezus een brood. Hij dankte God, brak het brood in stukken en deelde het uit. Hij zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Eet ervan.’
27Daarna nam hij een beker wijn. Hij dankte God en liet de beker rondgaan. Hij zei: ‘Drink allemaal uit deze beker. 28Want dit is mijn bloed. Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen veel mensen gered worden, want hun zonden worden vergeven. Dat heeft God beloofd.’
29Jezus zei ook: ‘Luister naar mijn woorden: Vanaf nu zal ik geen wijn meer drinken. Ik zal pas weer wijn drinken als ik samen met jullie in de nieuwe wereld van mijn Vader ben.’ 30Toen zongen Jezus en zijn leerlingen een lied om God te danken. Daarna gingen ze op weg naar de Olijfberg.

 

 

 

Het boekje is goed, lijkt niet te zijn gelezen.

Bij meerdere boeken gelden andere verzendkosten ( pakketpost)

Samenvatting

Bijbelse verhalen met andere beelden in de taal van jonge mensen. Een idee geboren in de praktijk van het jongerenwerk van Williemien Wikkers en in gesprekken bij uitgeverij Narratio.

 

Het boek is als nieuw.

Samenvatting

 

In dit boek gebruikt Keller voorbeelden uit de literatuur, filosofie en de popcultuur om uit te leggen dat geloven in een christelijke God een rationele religie is van intellectueel integere mensen.

Intussen al de veertiende druk!

Traditioneel staan de bestsellerslijsten vol met boeken van twijfelaars. Maar wat gebeurt er als je gaat twijfelen aan je twijfels?

Jarenlang heeft Tim Keller een lijstje bijgehouden met meest geuite 'twijfels' die sceptici meebrachten naar zijn Manhattan Church in New York. En in dit boek, In alle redelijkheid, ontmantelt hij ze een voor een. Waarom is er lijden in de wereld? Hoe kan een liefhebbende God mensen naar de hel sturen? Waarom zou het christendom de waarheid in pacht hebben? Waarom worden er in de naam van God zoveel oorlogen gevoerd? Dit zijn een paar vragen waar zelfs orthodoxe gelovigen vandaag de dag mee worstelen.

In dit boek gebruikt Tim Keller voorbeelden uit de literatuur, filosofie en de popcultuur om uit te leggen dat geloven in een christelijke God een rationele religie is van intellectueel integere mensen.
Boeiend en overtuigend geschreven.

Tim Keller is stichter en predikant van de Redeemer Presbyterian Church in New York City. Hij begon de gemeente met enkele tientallen, nu komen wekelijks meer dan 5000 mensen naar de samenkomsten.

 

Het boek is goed staat een naam en een paar zinnen in geschreven, het boek lijkt niet te zijn gelezen.

Samenvatting

 

Keller richt zich zowel op hen die op zoek zijn als op hen die al hun leven lang naar de kerk gaan en geen inleiding op het evangelie denken nodig te hebben.

"Dit boek is bedoeld om de essentie van de christelijke boodschap, van het evangelie te laten zien." Zo begint Kellers nieuwe boek 'De vrijgevige God'.

Keller richt zich zowel op hen die op zoek zijn als op hen die al hun leven lang naar de kerk gaan en geen inleiding op het evangelie denken nodig te hebben. Keller behandelt de bekendste gelijkenis van Jezus, die van de verloren zoon uit Lucas 15. In die gelijkenis laat Jezus zien hoe groot Gods buitensporige genade is voor ongelovigen en gelovigen.

In zeven hoofdstukken beschrijft Keller hoe er twee soorten 'verloren' mensen zijn, niet één soort. De meeste mensen zien de verlorenheid van de jongste zoon, die zijn erfenis opeist en in een losbandig leven erdoor jaagt. Maar de oudste zoon in de gelijkenis is niet minder verloren.

"De definitie van zonde is voor bijna iedereen het schenden van regels. Maar Jezus laat zien dat een man die bijna niets op zijn morele kerfstok heeft toch net zo geestelijk verloren kan zijn als de meest lichtzinnige en immorele mens. Waarom? Omdat zonde niet alleen overtreding van regels is. Het is jezelf in plaats van God stellen als Verlosser, Heer en Rechter (zoals elk van beide zonen het gezag van de vader over zijn eigen leven probeerde uit te schakelen)."

 

Het boek is als nieuw, lijkt niet te zijn gelezen.

Samenvatting

Het idee van één goddelijk wezen bestaat al vierduizend jaar. In dit boek onderzoekt Karen Armstrong het ontstaan en de ontwikkeling van dat idee in het jodendom, het christendom en de islam. Wat zijn de verschillen en wat de overeenkomsten? In dit belangrijke en controversiële boek beschrijft Armstrong niet een geschiedenis van God zoals hij `is, maar de manieren waarop de mens in hem gelooft. Ook stelt ze de vragen: wat betekent God tegenwoordig nog? Heeft hij wel toekomst? En zo niet, hebben we dan een vervanging nodig?

 

Het boek is goed, lijkt niet te zijn gelezen.

'Al de dagen van ons leven" is een boek voor gezinnen die de bodschap van Jezus Christus belangrijk vinden. Het wil een eind meegaan op de weg door het leven met zijn sleur en zijn feestdagen, met hoogte- en laagtepunten.

De gedichten en liederen, spelen en recepten, verduidelijkingen en verwijzingen, gebeden en verhalen, beelden en gebruiken in het boek, kunnen een hulp zijn om het leven in het gezin evangelisch gestalte te geven.

 

De cover is iets verkleurd, verder is het boek in zeer goede staat.

Uitgave Bisdom Roermond.

 

Het boek is goed. lijkt niet te zijn gelezen.

Samenvatting

 

‘Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden …’ In deze woorden van Jezus, het begin van de bekende zaligsprekingen, ligt de sleutel tot een gelukkig christelijk leven. Die overtuiging is de basis voor dit boek. Dit boek heeft twee doelen: te leren over de zaligsprekingen en leren leven vanuit de zaligsprekingen. Deze twee dingen gaan hand-in-hand. Het is door iets te verstaan van de diepte van Jezus’ woorden dat we er ook ten volle uit kunnen leven. In dit leerproces laten wij ons inspireren door leermeesters als Augustinus (-) en omas van Aquino (-), die ons een kader geven om de zaligsprekingen te verstaan, maar ook door paus Franciscus. Hij noemt de zaligsprekingen ‘de identiteitskaart van de christen’. Zo kunnen we zelf mensen van de zaligsprekingen worden, op de weg van het geluk. Anton ten Klooster (), priester van het aartsbisdom Utrecht, studeerde theologie in Utrecht en Fribourg. Hij promoveerde in op ‘ omas Aquinas on the Beatitudes’. Hij is werkzaam als onderzoeker en docent bij de Tilburg School of Catholic eology, en als studierector verbonden aan het Ariënsinstituut. Gerben Zweers (), priester verbonden aan de Orde van Sint Augustinus, studeerde theologie in Utrecht. Hij is werkzaam in het parochiepastoraat in Leuven (België), in jongeren- en vormingswerk en de religieuze vorming van jonge medebroeders.

 

 

Het boek is in zeer goede staat. Lijkt niet te zijn gelezen.

Samenvatting

De zeven werken van barmhartigheid zijn al eeuwen een bron van inspiratie. Voor christenen, maar ook voor hen die zich niet verbonden voelen met het christelijk geloof, zijn ze een blauwdruk voor een menselijke, hartelijke samenleving.
Aan de hand van zeven ramen van de Heilige Barbarakerk in Culemborg laten vier pastores van de Heilige Suitbertusparochie uit de West-Betuwe de Bijbel en de kerkvader Augustinus aan het woord over de werken. Ieder werk wordt verbonden met het leven van een heilige en inspireert tot een meditatie. Een boekje ter verdieping van wat uiteindelijk een opdracht is voor iedereen.

 

Het boek is als nieuw.

Samenvatting

De zeven werken van barmhartigheid zijn al eeuwen een bron van inspiratie. Voor christenen, maar ook voor hen die zich niet verbonden voelen met het christelijk geloof, zijn ze een blauwdruk voor een menselijke, hartelijke samenleving.
Aan de hand van zeven ramen van de Heilige Barbarakerk in Culemborg laten vier pastores van de Heilige Suitbertusparochie uit de West-Betuwe de Bijbel en de kerkvader Augustinus aan het woord over de werken. Ieder werk wordt verbonden met het leven van een heilige en inspireert tot een meditatie. Een boekje ter verdieping van wat uiteindelijk een opdracht is voor iedereen.

 

Het boek is als nieuw.

Samenvatting

Nico ter Linden is de uitdaging aangegaan om de schat aan bijbelse verhalen te hervertellen en als gids de moeilijke materie der bijbelverhalen te verhelderen. Dit resulteerde in de zesdelige boekenserie Het verhaal gaat... De verhalen van de Thora

 

Het boek is goed, staat een naam in geschreven.

Deel 2 bevat de woorden en gelijkenissen van en over Jezus van Nazareth zoals die ongeveer veertig tot vijftig jaar na zijn dood zijn opgeschreven door Marcus en Mattheüs.

 

Het boek is goed.

In deel 3 keert de auteur terug naar het Oude Testament met de verhalen van de boeken Jozua, Richteren, Samuel en Koningen.

 

Het boek is goed, staat een naam voorin geschreven.

Samenvatting

Deel 4 handelt over de profetieën van Jesaja, Jeremia en Ezechiël, en over de twaalf kleine profeten onder wie Amos, Hosea en Jona.

 

Het boek is goed, staat een naam in geschreven.

Samenvatting

De Bijbel is een bibliotheek op zichzelf en bevat een bonte verzameling boeken, 66 in totaal, ontstaan in een periode van duizend jaar (van 900 voor Chr. tot 130 na Chr.). De teksten hebben een lange ontwikkeling doorgemaakt en zijn het resultaat van een eeuwenoud groeiproces.
Nico ter Linden heeft op zich genomen om in zes delen de bijbelverhalen te hervertellen, uit te leggen en te verhelderen. In deel I van Het verhaal gaat... vertelt hij de grote verhalen van de eerste vijf boeken van het Oude Testament, over Israëls aartsvaders en aartsmoeders en over Mozes.
Deel 2 bevat de verhalen van het Nieuwe Testament, zoals die zijn overgeleverd door de evangelisten Marcus en Mattheüs: kleine vertelsels, fragmenten uit Jezus' leer en leven, wonderverhalen en gelijkenissen.
In deel 3 keert de auteur terug naar het Oude Testament met de verhalen van de boeken Jozua, Richteren, Samuel en Koningen.
Deel 4 handelt over de profetieën van Jesaja, Jeremia en Ezechiël, en over de twaalf kleine profeten onder wie Amos, Hosea en Jona.
Deel 5 vervolgt met een keuze uit onder meer Job, Psalmen, Ezra, Nehemia en Daniël en uit de feestrollen Ruth, Hooglied, Prediker, Klaagliederen en Esther.
Met deel 6 hoopt Nico ter Linden zijn reeks bijbelse hervertellingen af te sluiten met de evageliën van Lucas en Johannes en de boeken Handelingen en Openbaringen. Nico ter Linden (1936) studeerde theologie in Utrecht, Nijmegen en de Verenigde Staten. Hij werkte in Stompetoren, Alkmaar en Nijmegen en was van 1977 tot 1995 predikant van de Westerkerk in Amsterdam.
Ter Linden publiceerde een tiental boeken en is columnist van het dagblad Trouw. In 1995 werd hij door de Stichting De Keizerskroon in staat gesteld om zich geheel aan het schrijven te wijden. November 1996 werd deel 1 van Het verhaal gaat... gepubliceerd, in maart 1998 verscheen deel 2, deel 3 verscheen in september 1999 en deel 4 is in oktober 2000 verschenen. Deze delen zijn inmiddels vele malen herdrukt en in verschillende landen in vertaling verschenen.

 

 

Het boek is goed, staat een naam ingeschreven.

Samenvatting

Met deel zes van Het verhaal gaat... voltooit Nico ter Linden zijn magnum opus: de hervertelling van de bijbelse verhalen, doorweven met de broodnodige uitleg. In dit laatste deel keert Ter Linden terug naar het Nieuwe Testament. Eerst vertelt hij de verhalen van Lucas zoals deze die neerschreef in zijn evangelie en in het daaropvolgende boek Handelingen.
Daarna komt de auteur bij het evangelie van Johannes en het fascinerende boek waarmee de bijbel besluit: Openbaring. Dit is bij uitstek een geschrift dat om uitleg vraagt. Opnieuw slaagt Ter Linden erin de bijbel dichtbij te brengen en de verhalen te laten spreken.

 

 

Het boek is goed, staan een naam in geschreven.

Samenvatting

De preek of overweging breekt het oude verhaal van de Bijbel open naar onze tijd, naar ons leven. De preek legt niets uit, legt niets op, maar schept een open ruimte, waarin wij God die tot ons spreekt in het woord van de Bijbel, daadwerkelijk kunnen ontmoeten. Een woord te veel biedt overwegingen die dicht bij het leven staan, vaak in de vorm van verhalen. Het zijn juist verhalen die ons kunnen helpen iets van God te begrijpen, een God die wij eigenlijk niet kunnen bevatten.

 

Het boek is nieuw. Zit nog in het plastic folie.

'deze catechismus brengt dat wat voor ons geloven van belang is bijeen in een samenhangend en compact geheel. Gewordteld in he tverleden, is dit werk een gave voor vandaag en de toekomst'( Nederlandse bisschoppen.

 

Het boek is als nieuw. Staat een stempel en datum in.

Omschrijving

 

Oorspronkelijke titel: The Roman Catholic Church. Vertaald door Eric Strijbos. Orgineel rood gekartonneerde band met stofomslag. Rijk geïllustreerd standaardwerk over de geschiedenis van de rooms-katholieke kerk, dat zowel rooms-katholieken zal boeien als iedereen die interesse heeft in een van de belangrijkste krachten in de wereldgeschiedenis. Met aandacht voor de belangrijkste figuren in de geschiedenis van de kerk, van Sint-Augustinus tot moeder Teresa, de rol van de pausen, de verhouding tussen christendom en islam, en de achtergronden van actuele problemen in de moderne kerk.

 

 

Het boek is als nieuw. Staat een naam en datum in geschreven.

Dit werkboek is bedoeld voor voorbereiders en voorgangers in de liturgie, voor beleidsmakers in parochies en dekenaten, en ook voor voor ieder die geïnteresseerd is in liturgie.

 

Het boekje is goed, staat een stempel en datum in.

 

Samenvatting

Dit is het buitengewone verhaal over hoe het boek tot stand kwam, en hoe het uitgroeide tot het invloedrijkste uit de wereldgeschiedenis. Hoe zijn het Oude en Nieuwe Testament geschreven en samengesteld? Wie waren de hoofdfiguren in de ontwikkeling van de Bijbel van papyrusrollen via verlucht manuscript tot gedrukt boek? Hoe werd de tekst van de Bijbel verspreid over de hele aarde? Dit zijn slechts een paar van de vragen die beantwoord worden in dit gezaghebbende en prachtig geïllustreerde boek.

 

Het boek is goed, de omslag is iets beschadigd, het boek is niet gelezen.

 

Samenvatting

Deze atlas toont door middel van zo'n tweehonderd duidelijke kaarten de oorsprong, historische ontwikkeling en huidige staat van alle belangrijke religies in de wereld.

 

 

Het boek is als nieuw. Is niet gelezen

Samenvatting

'Is er nog een geluid uit de kerken voor onze pubers?', vroeg een wethouder op een informatieavond over drank en drugs onder de jongeren. Een viertal ouders voelde zich aangesproken. Om zelf als ouders meer te gaan deugen, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Waar leven we voor? Wat willen we echt doorgeven? Wat inspireert ons? Waar zijn we sterk in en wat zijn onze zwakke kanten? Hoe vullen we elkaar aan en hoe trekken we samen één lijn? Hoe leven we vanuit onze sterke kanten voor wat het leven de moeite waard maakt? Hoe geven we dit handen en voeten zodat we het ook aan onze kinderen duidelijk maken? Hun rooms-katholieke traditie reikt hen de waarden aan. Ze gaan er eigentijds mee om.

 

Produktonformatie:

Het boekje is als nieuw.

Omschrijving

 

Dit boekje wil een oproep zijn om de waarden van het Katholiek Sociaal Denken opnieuw te betrekken in de huidige discussies over de humanisering van onze samenleving.

 

Het bokeje is goed. Lijkt niet te zijn gelezen.

 

Samenvatting


De tekst op rijm is heel gemakkelijk te onthouden en de originele illustraties staan dicht bij de belevingswereld van kinderen in de leeftijd van 2–4 jaar.Een bijbelverhaal dat altijd weer boeit! Dit prentenboek van 20 x 20 cm heeft bovendien nog eens een aantrekkelijke prijs, waardoor het bijvoorbeeld zeer geschikt is als doopcadeautje.

 

Produktinformatie:

Het boek is goed.

Samenvatting

Gustave Dore genoot reeds op 15jarige leeftijd bekendhed als tekenaar.

In zeer korte tijd ontwikkelde hij zich tot de meest veelzijdige en vruchtbare illustrator aller tijden. 

 

Produktinformatie:

Het boek is in zeer goede staat.

Samenvatting

Het wordt ook wel de lofzang op Maria genoemd.

 

Produktinformatie:

Het boekje is in goede staat. Lijkt niet gelezen.