Samenvatting

Kloostermonniken komen elke dag op gezette tijden samen om te bidden en terug te keren naar de stilte. Hierbij maken ze gebruik van gregoriaanse zang: de muziek van de stilte. Het getijdengebed - de vigilie (metten), lauden, prime, terts, sext, noon, vespers en completen - is de spil van het kloosterleven. In de muziek van de stilte beschrijft David Steindl-Rast een dag uit het kloosterleven aan de hand van het getijdengebed. De gebedsuren hebben elk hun eigen boodschap en onthullen diepe christelijke wijsheden, die vaak verrassend concreet zijn en waarvan elk mens in het dagelijks leven de vruchten kan plukken.

 

 

Conditie; zeer goed.

Samenvatting

Deze liedbundel is het resultaat van een 25-jarige hechte samenwerking tussen Henk Jongerius en Jan Raas.
Naast liederen uit eerder verschenen bundels, ook veel nieuwe en ongepubliceerd werk. De schriftliederen zijn bruikbaar op talrijke liturgische momenten (zowel in katholieke als protestante kring). Ze kenmerken zich door de verstilde, meditatieve en ingetogen stijl die we van dit duo gewend zijn.

Samenvatting

De beide bundels die samen 99 liederen door vrouwen bevatten. zijn herhaaldelijk herdrukt, en verschijnen nu in één band. Tekst en muziek zijn voor deze uitgave opnieuw gezet. Bovendien is er een register op titels en eerste regels toegevoegd.

 

 

conditie; goed.

Samenvatting

 

Dit boek is een onderzoek naar de hedendaagse bronnen van moraal. Het leven is daarbij het uitgangspunt. Het goede leven wordt besproken aan de hand van het leven van mens, dier en natuur. De kluizenaar en het samenleven zijn hierin twee varianten.

Wie goed wil leven in de eenentwintigste eeuw kan niet meer gemakkelijk bij de oude bronnen van geloof en traditie terecht. Deze tradities hebben voor veel mensen afgedaan. Dit boek onderzoekt welke bronnen van moraal hiervoor in de plaats kunnen komen. Hierbij wordt het leven als bron van goed leven onderzocht. Daarbij wordt gekeken welke lessen het leven ons leert. Kunnen we beter een kluizenaar zijn of moeten we intensief samenleven? In ieder geval moeten we het leven koesteren als we goed willen leven. Frank Moree is filosoof, schrijver en organisatieadviseur. In zijn werk stelt hij altijd de vraag naar het goede: doen wij de juiste dingen en doen wij die op de juiste manier?

 

 

Conditie; Als nieuw, lijkt niet te zijn gelezen.

Samenvatting

 

Ouders van nu, in het bijzonder ouders die losgeraakt zijn van de godsdienst van hun jeugd, staan bij de opvoeding van hun kinderen voor de keuze: geven we ze wel of geen godsdienstige opvoeding. Tot één generatie terug was het antwoord hierop bijna vanzelfsprekend: de religieuze opvoeding waarmee de ouders zijn grootgebracht, brachten ze op hun beurt weer over op hun eigen kinderen. Voor de huidige generatie is dat echter alles behalve vanzelfsprekend. Aan de hand van haar eigen ervaringen als moeder en tientallen interviews met gelovigen, niet-gelovigen en mensen die worstelen met hun geloof, inventariseerde en onderzocht Martha Fay de meest gestelde vragen over het nut en de beperkingen van godsdienstige opvoeding. Hoe beantwoorden ouders vragen van hun kinderen over de oorsprong van het leven en de zin van de dood? Kun je je kinderen toch een morele code en gemeenschapszin bijbrengen? Juist ouders die verder van de kerk afstaan, hebben problemen met deze vragen, maar willen ook niet louter en alleen rationele antwoorden geven.
Dit insporerende boek helpt ouders hoe hun kinderen op te voeden en geeft bovendien nieuwe inzichten.

 

Samenvatting

 

André F. TroostTot tien tellenDe Tien Geboden toen en nuIn het Joodse denken doen de tien vingers aan onze twee handen denken aan de Tien Geboden op de twee tafels van de Wet. De vijf vingers van de rechterhand verwijzen naar de eerste vijf geboden, die spreken over de relatie met de Schepper. De vingers van de linkerhand verwijzen naar de laatste vijf geboden; die bepalen de relaties tussen mensen onderling. Het zijn deze twee handen met deze tien vingers die naar ons worden uitgestoken, om ons door het leven te leiden.In dit boek belicht André F. Troost op geheel eigen wijze alle tien geboden. Hij kijkt naar de betekenis voor toen en zoekt naar de actualiteit voor nu. Ondertussen is hij in gesprek met Ruth, een jonge vrouw, die na een losbandig bestaan niet langer van God los leven wil. Zij vraagt aan de auteur haar de weg te wijzen naar een liefdevol bestaan met God en mensen. In persoonlijke brieven geeft de auteur antwoord. Bij ieder gebod brengt de auteur bovendien een bijbels persoon in beeld, in wiens leven dit gebod een grote rol speelde. Tot tien tellen is een bijzonder boek over de Tien Geboden, voor kringwerk en catechese, maar ook voor persoonlijke bijbelstudie. Gespreksvragen na elk hoofdstuk maken hetgeschikt voor gebruik in gespreksgroepen. Dr. André F. Troost (theoloog en dichter) werd geboren in 1948 te ’s-Gravenhage. Hij publiceerde tientallen boeken op het gebied van pastoraat en spiritualiteit. Een origineel boek over de Tien Geboden.

 

 

Conditie;Goed. 

Samenvatting

Jonge mensen zijn op een bepaalde manier vroeger volwassen. Dat moet ook wel, want het leven is ingewikkelder dan vroeger en er leven veel vragen.

In dit boekje heeft ds. Van Ruitenburg een dertigtal van die vragen onder woorden gebracht en daarbij geprobeerd dingen helder te krijgen.

Met zijn ervaring in onderwijs en pastoraat probeert de auteur jongeren zo persoonlijk mogelijk te benaderen. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als: je eigen weg zien te vinden, spanningen thuis, verlegenheid, van het leven genieten, uiterlijk, kerkgang, sport, enzovoort.

 

Conditie: als nieuw

Dit boekje gaat over de beleving van het moederschap. De vraag wordt gesteld of (het geloof in) God iets te maken heeft met onze werkelijkheid. En: heeft de Bijbel ons ook iets te zeggen?

 

Conditie; Goed.

Geloof in beeld.

€ 2,50

Geloof in beeld.

€ 2,50

Samenvatting

Het geloof in beeld 1e druk is een boek van P. Principe uitgegeven bij Colomba. ISBN 9789073810549

Productbeschrijving

Deel 1. Het geloof is: Het Credo
Deel 2: Het geloof geeft: De Sacramenten
Deel 3: Het geloof vraagt: De Tien Geboden
Deel 4: Het geloof bidt: Het gebed

Uitgave van de Vaticaanse bibliotheek


Het geloof in beeld is een boek van P. Principe

 

 

Conditie; als nieuw.

Beginnen maar!

€ 7,50

Beginnen maar!

€ 7,50

Samenvatting

 

Je wilt je kind iets meegeven? Bijbelverhalen, gebeden, vertrouwen in een liefdevolle God? Dan is deze materialenkoffer Beginnen maar! een fijn hulpmiddel: bagage die je van pas kan komen op de weg die je met je kind gaat.
Beginnen maar! is geschreven en samengesteld door een redactie die begrijpt hoe het gezinsleven werkt. De koffer is al in duizenden gezinnen ingeburgerd, en in de nieuwe druk zitten nieuwe mogelijkheden voor kijktafels en gebeden.

De koffer zit vol teksten, liedjes, spelletjes en decoraties afgestemd op gezinnen met kinderen van ongeveer 1-5 jaar. Geweldig om cadeau te krijgen bij geboorte of verjaardag van je kleintje! Wil je meer weten over de uitgangspunten, ga dan naar de website www.geloventhuis.nl of www.geloventhuis.be. Daar vind je ook elke maand creatieve ideeën om met het geloof bezig te zijn. De redactie van Geloven thuis staat open voor je suggesties en vragen.

Teksten: Gerrie Huiberts, Marianne Baijens, Marjet de Jong, Ellie Keller, Tim Schilling, Lara van der Zee, Mirjam Hartman.

Illustraties: Anne Westerduin.

* Mini-kinderbijbel Beginnen maar! door Gerrie Huiberts
* Plafondhanger Scheppingsmobile
* Memoryspel
* Vloerpuzzel
* 4 dubbele Tekstonderzetters
* 5 dubbelzijdige gebedskaarten
* massief houten kaarthouder
* Handleiding Geloven thuis, hoe doe je dat?
* Gebruiksaanwijzing voor de onderdelen

 

Overwegingen van de heilsgeheimen in het land van de verlosser.

 

Het boek is als nieuw.

Samenvatting

In de bijbel komen we vele namen tegen, van mannen en vrouwen zoals u en ik. Maar wie is eigenlijk wie? En wat hebben deze mensen ons vandaag nog te zeggen? Jan Knol zet ze voor u in de schijnwerpers. Maak ( opnieuw) kennis met Adam, Naomi, Petrus en vele anderen.

Mijn wereldbijbel.

€ 3,50

Mijn wereldbijbel.

€ 3,50

Samenvatting

 

Mijn wereld Bijbel is de Nieuwe Bijbelvertaling waaraan speciale katernen zijn toegevoegd, zowel voor- als achterin.
Daarin vind je leuke informatie en handige zoektips, die je kunnen helpen bij het ontdekken van de wereld van de bijbel.
Bij het lezen van de bijbel neem je ook je eigen leven mee: je vragen, je levens-verhaal. Als je de teksten leest of er met anderen over praat, ontdek je wat de bijbel je te zeggen heeft, in jouw wereld nu.
Lezen in de bijbel geeft, net als geloven, een steuntje in de rug. De bijbel zet je aan het denken en maakt dat je in gesprek raakt met anderen, met God. Daarom is de bijbel een boek voor het leven!
De Nieuwe Bijbelvertaling is een complete, nieuwe vertaling vanuit de grondtekst in hedendaags Nederlands. De tekst is bedoeld als standaardvertaling voor het hele Nederlandse .taalgebied.

 

 

 

Het boek is goed.

samenvatting Door middel van twee zeer succesvolle edities heeft The Study of Orchestration de standaard gezet voor orkestratieteksten en biedt het de meest uitgebreide behandeling van zowel orkestratie als instrumentatie. De derde editie behoudt de elementen die het boek tot een klassieker hebben gemaakt, terwijl het nieuwe technologie omarmt en inspeelt op de behoeften van de huidige studenten en docenten.

 

De rug van de cover is iets verkleurd, verder als nieuw.

 

Samenvatting

In Romeinse brieven doet Antoine Bodar verslag en met vreugde gekozen ballingschap in de Eeuwige stad.

 

Het boek is zeer goede staat.

Samenvatting

Na Geheim van het geloof (1996), Nochtans zal ik juichen (1999), Romeinse brieven (2001) en Klokkenluider van Sint Jan (2004) de vijfde bundel in deze reeks van de hand van de priester Antoine Bodar. Opstellen over cultuur en kunst, Bijbel en Kerk, geloof en wetenschap ? met bijzondere aandacht voor Rome en de elkaar in 2005 opvolgende pausen Joannes Paulus II en Benedictus XVI, Europa en haar Christelijke wortels, liturgie en oekumene. Wie belang stelt in godsdienst als niet uit de openbaarheid te verdrijven deel van cultuur en voorts enige kennis over de katholieke Kerk wil vergaren, vindt in de bundel Uit de Eeuwige Stad, nu eens wat dieper dan weer wat luchtiger, pogingen tot uitleg en bemoediging.

 

 

Het boek is in zeer goede staat.

Samenvatting

 

Witte rook: een nieuwe paus. De kardinalen kozen voor Joseph Ratzinger, sindsdien Benedictus XVI. De eerste reacties waren expliciet: Benedictus XVI is conservatief. Is dat zo? Kerkjurist Kurt Martens kijkt verder dan feiten en emoties.
Over wat eraan voorafging, schrijft hij een ‘ooggetuigenverslag’: de laatste maanden van Johannes Paulus II en zijn pontificaat, het interregnum, de begrafenis en het conclaaf.
Kurt Martens gaat in op de nieuwe paus. Wie is die Panzerkardinal? Waarop was de keuze voor hem geïnspireerd? Wat is zijn achtergrond, hoe ziet zijn achterban eruit en welke relatie had hij met de overleden paus?
Ten slotte blikt Martens vooruit op de toekomst. Hoe ziet de erfenis van Johannes Paulus II eruit, welke zijn de grote uitdagingen en hoe zal de nieuwe paus ermee omgaan? Bijzondere aandacht gaat naar het curiale apparaat en naar de ministers en medewerkers die Benedictus XVI benoemt.
Dit boek biedt de opinie van een auteur die het inzicht van een wetenschapper combineert met de pen van een columnist. KURT MARTENS is doctor in het Kerkelijk Recht. Hij publiceerde eerder bij Davidsfonds/Leuven De paus en zijn entourage en Habemus Papam.
het inzicht van een wetenschapper combineert met de pen van een columnist. KURT MARTENS is doctor in het Kerkelijk Recht. Hij publiceerde eerder bij Davidsfonds/Leuven De paus en zijn entourage en Habemus Papam.

 

 

De cover is wat verkleurd. Verder is het in goede staat, lijkt niet te zijn gelezen.

Samenvatting

 

De Groot Nieuws Bijbel: verstaanbaar, zorgvuldig en actueel voor u en jou!

De Groot Nieuws Bijbel: deze bekende vertaling in hedendaags Nederlands is populair bij grote groepen lezers. Oud of jong, kerkelijk of onkerkelijk voor velen is het Woord van God onmisbaar in hun geven.

Meer dan een half miljoen Groot Nieuws Bijbels worden al gebruikt. Thuis, op school en in de kerk wordt deze bijbel gelezen en voorgelezen. Het Woord van God in begrijpelijke woorden. Deze prachtige bijbel is uitgevoerd met leeslinten, diverse overzichten en kleurenkaarten.

De Groot Nieuws Bijbel is nu volledig herzien. De tekst is rechtstreeks aan de grondtekst getoetst Stijl en voorleesbaarheid zijn verbeterd en de nieuwe spelling is ingevoerd. Maar het bijzondere karakter van de Groot Nieuwsvertaling is in stand gehouden: dezelfde boodschap in heldere, hedendaagse en eerbiedige taal. Actueel voor iedereen!

Productspecificaties

 

Inhoud

Taal: Nederlands
Bindwijze: Paperback
Druk: 1
Verschijningsdatum: 2003-11-08
Afmetingen: 18 x 12 x 3 cm
Aantal pagina's: 1502 pagina's
 
Conditie:  Redelijk 

 

Productbeschrijving

 

In Matteüs in Gewone Taal lees je het verhaal over Jezus, van zijn geboorte tot zijn dood en opstanding volgens evangelist Matteüs. Het gaat over liefde, trouw, verraad, leven en dood, en heeft betekenis voor alle mensen en alle tijden.

Over de Bijbel in Gewone Taal
De Bijbel in Gewone Taal (BGT) uit 2014 is een bijbelvertaling in duidelijke taal. Het is een bijbel in de taal die we allemaal kennen en gebruiken. Zo kan iedereen ervaren wat de Bijbel mensen van nu te zeggen heeft. Lees bijvoorbeeld een stukje uit Matteüs 26:

Jezus deelt brood en wijn uit
26Tijdens het eten nam Jezus een brood. Hij dankte God, brak het brood in stukken en deelde het uit. Hij zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Eet ervan.’
27Daarna nam hij een beker wijn. Hij dankte God en liet de beker rondgaan. Hij zei: ‘Drink allemaal uit deze beker. 28Want dit is mijn bloed. Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen veel mensen gered worden, want hun zonden worden vergeven. Dat heeft God beloofd.’
29Jezus zei ook: ‘Luister naar mijn woorden: Vanaf nu zal ik geen wijn meer drinken. Ik zal pas weer wijn drinken als ik samen met jullie in de nieuwe wereld van mijn Vader ben.’ 30Toen zongen Jezus en zijn leerlingen een lied om God te danken. Daarna gingen ze op weg naar de Olijfberg.

 

 

 

Het boekje is goed, lijkt niet te zijn gelezen.

Bij meerdere boeken gelden andere verzendkosten ( pakketpost)

Samenvatting

 

In de jaren zestig van de vorige eeuw leek het erop dat het secularisme de nieuwe
ideologie zou worden en dat religie had afgedaan. Maar God is terug: een toenemend
aantal mensen ziet religie als een stuwende kracht in hun persoonlijke
leven en ook in het openbare leven is er sprake van een opleving van de religie.
Tegelijkertijd is er sprake van een sterk toenemend antireligieus sentiment: schrijvers
als Richard Dawkins en Christopher Hitchens keren zich fel tegen oude en nieuwe
godsdienstigheden. Karen Armstrong onderzoekt in haar nieuwe boek de rol van
godsdienst in het verleden, beschrijft de ontwikkeling ervan in onze moderne tijd,
brengt de heersende vooroordelen en vooronderstellingen van gelovigen en nietgelovigen
in kaart en gaat mogelijkheden na voor een nieuwe manier van geloven,
die het beste van de traditie incorporeert en oplossingen biedt voor de problemen
van onze tijd. Armstrong concentreert zich daarbij op christendom, jodendom en
islam, maar refereert ook aan boeddhisme, hindoeïsme en Chinese spiritualiteit.

 

 

 

Conditie; Als nieuw, lijkt niet te zijn gelezen.

Samenvatting

 

In De grote transformatie beschrijft Karen Armstrong de cruciale periode in de geschiedenis waarin de vier grote wereldgodsdiensten zijn ontstaan. De grote transformatie is een wervelende ontdekkingsreis naar de vroege ervaringen van de mensheid, hun verlangens, zelf opgelegde plichten en inspirerende oplossingen. Geschreven in de kenmerkende Armstrong-stijl, erudiet en uiterst toegankelijk, is dit boek een fascinerende analyse van de religieuze en filosofische wortels van de menselijke beschaving.
 
 
 
Conditie; Als nieuw, lijkt niet te zijn gelezen.

Samenvatting

 

In De wenteltrap vertelt Karen Armstrong hoe ze in 1969, na zeven jaar, het klooster verlaat om in Oxford te studeren. Ze voelt zich als Doornroosje die na een lange sluimer in een vreemde, beangstigende wereld terechtkomt.
In Londen volgen de jaren waarin ze haar gebrek aan ervaring inhaalt. Ze heeft relaties, loopt feesten af en maakt vrienden.
Uiteindelijk vertrekt ze in 1982 als journaliste naar Jeruzalem. Daar verbreedt ze haar horizon, komt ze in contact met andere culturen en gaat ze zich verdiepen in de islam.
Karen Armstrong wisselt in De wenteltrap haar persoonlijke herinneringen af met beschouwende stukken over het falen van de kerk, bidden, het wezen van het geloof, eenzaamheid en spiritualiteit. Rode draad is de zoektocht naar haar eigen, persoonlijke en integere manier van geloven. De wenteltrap is daarvan het openhartige, fascinerende en verhelderende verslag.

 

 

Conditie; Als nieuw, lijkt niet te zijn gelezen.

Samenvatting

 

Religies en hun volgelingen zijn altijd gewelddadig – zo luidt een populaire atheïstische claim. Karen Armstrong, prominent deskundige op het gebied van wereldreligies, laat echter zien dat de ware redenen voor oorlog en geweld in onze historie meestal weinig met religie van doen hadden, maar veelal sociaal, economisch of politiek van aard waren.
In een reis van de prehistorie tot het heden maakt Armstrong duidelijk dat er naast de kruisvaarder die in de middeleeuwen dood en verderf zaaide en de hedendaagse jihadist, ook altijd een Jezus of een Boeddha is geweest, pleitend voor een rechtvaardige en vredige samenleving. Daarmee corrigeert ze het wijdverbreide beeld dat religies schuldig zijn aan het grote bloedvergieten in de geschiedenis. Aan de hand van gedegen onderzoek en in de vorm van een bevlogen betoog maakt de auteur zich sterk voor religieuze ideeën en bewegingen die oorlog en agressie afwijzen en zich inzetten voor gelijkheid, vrede en verzoening.
 
 
Conditie; Als nieuw, lijkt niet te zijn gelezen.

 

Samenvatting

Het idee van één goddelijk wezen bestaat al vierduizend jaar. In dit boek onderzoekt Karen Armstrong het ontstaan en de ontwikkeling van dat idee in het jodendom, het christendom en de islam. Wat zijn de verschillen en wat de overeenkomsten? In dit belangrijke en controversiële boek beschrijft Armstrong niet een geschiedenis van God zoals hij `is, maar de manieren waarop de mens in hem gelooft. Ook stelt ze de vragen: wat betekent God tegenwoordig nog? Heeft hij wel toekomst? En zo niet, hebben we dan een vervanging nodig?

 

Het boek is goed, lijkt niet te zijn gelezen.

'Al de dagen van ons leven" is een boek voor gezinnen die de bodschap van Jezus Christus belangrijk vinden. Het wil een eind meegaan op de weg door het leven met zijn sleur en zijn feestdagen, met hoogte- en laagtepunten.

De gedichten en liederen, spelen en recepten, verduidelijkingen en verwijzingen, gebeden en verhalen, beelden en gebruiken in het boek, kunnen een hulp zijn om het leven in het gezin evangelisch gestalte te geven.

 

De cover is iets verkleurd, verder is het boek in zeer goede staat.

Uitgave Bisdom Roermond.

 

Het boek is goed. lijkt niet te zijn gelezen.

Samenvatting

 

‘Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden …’ In deze woorden van Jezus, het begin van de bekende zaligsprekingen, ligt de sleutel tot een gelukkig christelijk leven. Die overtuiging is de basis voor dit boek. Dit boek heeft twee doelen: te leren over de zaligsprekingen en leren leven vanuit de zaligsprekingen. Deze twee dingen gaan hand-in-hand. Het is door iets te verstaan van de diepte van Jezus’ woorden dat we er ook ten volle uit kunnen leven. In dit leerproces laten wij ons inspireren door leermeesters als Augustinus (-) en omas van Aquino (-), die ons een kader geven om de zaligsprekingen te verstaan, maar ook door paus Franciscus. Hij noemt de zaligsprekingen ‘de identiteitskaart van de christen’. Zo kunnen we zelf mensen van de zaligsprekingen worden, op de weg van het geluk. Anton ten Klooster (), priester van het aartsbisdom Utrecht, studeerde theologie in Utrecht en Fribourg. Hij promoveerde in op ‘ omas Aquinas on the Beatitudes’. Hij is werkzaam als onderzoeker en docent bij de Tilburg School of Catholic eology, en als studierector verbonden aan het Ariënsinstituut. Gerben Zweers (), priester verbonden aan de Orde van Sint Augustinus, studeerde theologie in Utrecht. Hij is werkzaam in het parochiepastoraat in Leuven (België), in jongeren- en vormingswerk en de religieuze vorming van jonge medebroeders.

 

 

Het boek is in zeer goede staat. Lijkt niet te zijn gelezen.

Samenvatting

De zeven werken van barmhartigheid zijn al eeuwen een bron van inspiratie. Voor christenen, maar ook voor hen die zich niet verbonden voelen met het christelijk geloof, zijn ze een blauwdruk voor een menselijke, hartelijke samenleving.
Aan de hand van zeven ramen van de Heilige Barbarakerk in Culemborg laten vier pastores van de Heilige Suitbertusparochie uit de West-Betuwe de Bijbel en de kerkvader Augustinus aan het woord over de werken. Ieder werk wordt verbonden met het leven van een heilige en inspireert tot een meditatie. Een boekje ter verdieping van wat uiteindelijk een opdracht is voor iedereen.

 

Het boek is als nieuw.

Samenvatting

De zeven werken van barmhartigheid zijn al eeuwen een bron van inspiratie. Voor christenen, maar ook voor hen die zich niet verbonden voelen met het christelijk geloof, zijn ze een blauwdruk voor een menselijke, hartelijke samenleving.
Aan de hand van zeven ramen van de Heilige Barbarakerk in Culemborg laten vier pastores van de Heilige Suitbertusparochie uit de West-Betuwe de Bijbel en de kerkvader Augustinus aan het woord over de werken. Ieder werk wordt verbonden met het leven van een heilige en inspireert tot een meditatie. Een boekje ter verdieping van wat uiteindelijk een opdracht is voor iedereen.

 

Het boek is als nieuw.

Samenvatting

Nico ter Linden is de uitdaging aangegaan om de schat aan bijbelse verhalen te hervertellen en als gids de moeilijke materie der bijbelverhalen te verhelderen. Dit resulteerde in de zesdelige boekenserie Het verhaal gaat... De verhalen van de Thora

 

Het boek is goed, staat een naam in geschreven.

Deel 2 bevat de woorden en gelijkenissen van en over Jezus van Nazareth zoals die ongeveer veertig tot vijftig jaar na zijn dood zijn opgeschreven door Marcus en Mattheüs.

 

Het boek is goed.

Samenvatting

Deel 4 handelt over de profetieën van Jesaja, Jeremia en Ezechiël, en over de twaalf kleine profeten onder wie Amos, Hosea en Jona.

 

Het boek is goed, staat een naam in geschreven.

Samenvatting

De Bijbel is een bibliotheek op zichzelf en bevat een bonte verzameling boeken, 66 in totaal, ontstaan in een periode van duizend jaar (van 900 voor Chr. tot 130 na Chr.). De teksten hebben een lange ontwikkeling doorgemaakt en zijn het resultaat van een eeuwenoud groeiproces.
Nico ter Linden heeft op zich genomen om in zes delen de bijbelverhalen te hervertellen, uit te leggen en te verhelderen. In deel I van Het verhaal gaat... vertelt hij de grote verhalen van de eerste vijf boeken van het Oude Testament, over Israëls aartsvaders en aartsmoeders en over Mozes.
Deel 2 bevat de verhalen van het Nieuwe Testament, zoals die zijn overgeleverd door de evangelisten Marcus en Mattheüs: kleine vertelsels, fragmenten uit Jezus' leer en leven, wonderverhalen en gelijkenissen.
In deel 3 keert de auteur terug naar het Oude Testament met de verhalen van de boeken Jozua, Richteren, Samuel en Koningen.
Deel 4 handelt over de profetieën van Jesaja, Jeremia en Ezechiël, en over de twaalf kleine profeten onder wie Amos, Hosea en Jona.
Deel 5 vervolgt met een keuze uit onder meer Job, Psalmen, Ezra, Nehemia en Daniël en uit de feestrollen Ruth, Hooglied, Prediker, Klaagliederen en Esther.
Met deel 6 hoopt Nico ter Linden zijn reeks bijbelse hervertellingen af te sluiten met de evageliën van Lucas en Johannes en de boeken Handelingen en Openbaringen. Nico ter Linden (1936) studeerde theologie in Utrecht, Nijmegen en de Verenigde Staten. Hij werkte in Stompetoren, Alkmaar en Nijmegen en was van 1977 tot 1995 predikant van de Westerkerk in Amsterdam.
Ter Linden publiceerde een tiental boeken en is columnist van het dagblad Trouw. In 1995 werd hij door de Stichting De Keizerskroon in staat gesteld om zich geheel aan het schrijven te wijden. November 1996 werd deel 1 van Het verhaal gaat... gepubliceerd, in maart 1998 verscheen deel 2, deel 3 verscheen in september 1999 en deel 4 is in oktober 2000 verschenen. Deze delen zijn inmiddels vele malen herdrukt en in verschillende landen in vertaling verschenen.

 

 

Het boek is goed, staat een naam ingeschreven.

Samenvatting

Met deel zes van Het verhaal gaat... voltooit Nico ter Linden zijn magnum opus: de hervertelling van de bijbelse verhalen, doorweven met de broodnodige uitleg. In dit laatste deel keert Ter Linden terug naar het Nieuwe Testament. Eerst vertelt hij de verhalen van Lucas zoals deze die neerschreef in zijn evangelie en in het daaropvolgende boek Handelingen.
Daarna komt de auteur bij het evangelie van Johannes en het fascinerende boek waarmee de bijbel besluit: Openbaring. Dit is bij uitstek een geschrift dat om uitleg vraagt. Opnieuw slaagt Ter Linden erin de bijbel dichtbij te brengen en de verhalen te laten spreken.

 

 

Het boek is goed, staan een naam in geschreven.

Omschrijving

 

Oorspronkelijke titel: The Roman Catholic Church. Vertaald door Eric Strijbos. Orgineel rood gekartonneerde band met stofomslag. Rijk geïllustreerd standaardwerk over de geschiedenis van de rooms-katholieke kerk, dat zowel rooms-katholieken zal boeien als iedereen die interesse heeft in een van de belangrijkste krachten in de wereldgeschiedenis. Met aandacht voor de belangrijkste figuren in de geschiedenis van de kerk, van Sint-Augustinus tot moeder Teresa, de rol van de pausen, de verhouding tussen christendom en islam, en de achtergronden van actuele problemen in de moderne kerk.

 

 

Het boek is als nieuw. Staat een naam en datum in geschreven.

Dit werkboek is bedoeld voor voorbereiders en voorgangers in de liturgie, voor beleidsmakers in parochies en dekenaten, en ook voor voor ieder die geïnteresseerd is in liturgie.

 

Het boekje is goed, staat een stempel en datum in.

Preken of praten

€ 3,50

Preken of praten

€ 3,50

Samenvatting

'Is er nog een geluid uit de kerken voor onze pubers?', vroeg een wethouder op een informatieavond over drank en drugs onder de jongeren. Een viertal ouders voelde zich aangesproken. Om zelf als ouders meer te gaan deugen, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Waar leven we voor? Wat willen we echt doorgeven? Wat inspireert ons? Waar zijn we sterk in en wat zijn onze zwakke kanten? Hoe vullen we elkaar aan en hoe trekken we samen één lijn? Hoe leven we vanuit onze sterke kanten voor wat het leven de moeite waard maakt? Hoe geven we dit handen en voeten zodat we het ook aan onze kinderen duidelijk maken? Hun rooms-katholieke traditie reikt hen de waarden aan. Ze gaan er eigentijds mee om.

 

Produktonformatie:

Het boekje is als nieuw.

Opnieuw Katholiek

€ 3,00

Opnieuw Katholiek

€ 3,00

Omschrijving

 

Dit boekje wil een oproep zijn om de waarden van het Katholiek Sociaal Denken opnieuw te betrekken in de huidige discussies over de humanisering van onze samenleving.

 

Het bokeje is goed. Lijkt niet te zijn gelezen.

 

Samenvatting


De tekst op rijm is heel gemakkelijk te onthouden en de originele illustraties staan dicht bij de belevingswereld van kinderen in de leeftijd van 2–4 jaar.Een bijbelverhaal dat altijd weer boeit! Dit prentenboek van 20 x 20 cm heeft bovendien nog eens een aantrekkelijke prijs, waardoor het bijvoorbeeld zeer geschikt is als doopcadeautje.

 

Produktinformatie:

Het boek is goed.

Samenvatting

Gustave Dore genoot reeds op 15jarige leeftijd bekendhed als tekenaar.

In zeer korte tijd ontwikkelde hij zich tot de meest veelzijdige en vruchtbare illustrator aller tijden. 

 

Produktinformatie:

Het boek is in zeer goede staat.