Nico ter Linden- Het verhaal gaat 5

€ 5,00

Samenvatting

De Bijbel is een bibliotheek op zichzelf en bevat een bonte verzameling boeken, 66 in totaal, ontstaan in een periode van duizend jaar (van 900 voor Chr. tot 130 na Chr.). De teksten hebben een lange ontwikkeling doorgemaakt en zijn het resultaat van een eeuwenoud groeiproces.
Nico ter Linden heeft op zich genomen om in zes delen de bijbelverhalen te hervertellen, uit te leggen en te verhelderen. In deel I van Het verhaal gaat... vertelt hij de grote verhalen van de eerste vijf boeken van het Oude Testament, over Israëls aartsvaders en aartsmoeders en over Mozes.
Deel 2 bevat de verhalen van het Nieuwe Testament, zoals die zijn overgeleverd door de evangelisten Marcus en Mattheüs: kleine vertelsels, fragmenten uit Jezus' leer en leven, wonderverhalen en gelijkenissen.
In deel 3 keert de auteur terug naar het Oude Testament met de verhalen van de boeken Jozua, Richteren, Samuel en Koningen.
Deel 4 handelt over de profetieën van Jesaja, Jeremia en Ezechiël, en over de twaalf kleine profeten onder wie Amos, Hosea en Jona.
Deel 5 vervolgt met een keuze uit onder meer Job, Psalmen, Ezra, Nehemia en Daniël en uit de feestrollen Ruth, Hooglied, Prediker, Klaagliederen en Esther.
Met deel 6 hoopt Nico ter Linden zijn reeks bijbelse hervertellingen af te sluiten met de evageliën van Lucas en Johannes en de boeken Handelingen en Openbaringen. Nico ter Linden (1936) studeerde theologie in Utrecht, Nijmegen en de Verenigde Staten. Hij werkte in Stompetoren, Alkmaar en Nijmegen en was van 1977 tot 1995 predikant van de Westerkerk in Amsterdam.
Ter Linden publiceerde een tiental boeken en is columnist van het dagblad Trouw. In 1995 werd hij door de Stichting De Keizerskroon in staat gesteld om zich geheel aan het schrijven te wijden. November 1996 werd deel 1 van Het verhaal gaat... gepubliceerd, in maart 1998 verscheen deel 2, deel 3 verscheen in september 1999 en deel 4 is in oktober 2000 verschenen. Deze delen zijn inmiddels vele malen herdrukt en in verschillende landen in vertaling verschenen.

 

 

Het boek is goed, staat een naam ingeschreven.