Uitverkocht

De Baronie Acquoy

 

De auteur is Henk Dijk, predikant te Acquoy. Hij heeft de geschiedenis van deze plaats in beeld gebracht.

Acquoy, met zijn 600 inwoners, heeft een rijke geschiedenis.
De rivier de Linge zorgde voor vruchtbaar land, maar ook voor een voortdurende strijd met het water. Door de ligging op de grens van Holland en Gelderland was dit deel van de Betuwe vaak het toneel van strijdende troepen. De Hollandse waterlinie werd soms ingezet als middel in de strijd. De inwoners hadden het dan zwaar.
Auteur Henk Dijk beschrijft in dit boek op heldere wijze hoe de innige band tussen Acquoy en het Huis van Oranje is gegroeid.
Het boek sluit af met een kijkje naar Acquoy.

 

 

Het boek is als nieuw.

Samenvatting

 

Jarenlang waren vier Amsterdamse wereldmusea wegens verbouwing gesloten. Dat vond iedereen stom. Maar niemand kon er iets aan doen - 'daar ga ik niet over' is al eeuwenlang het motto van de BV Nederland. En ze zijn toch weer open? Nou dan. Toch is Nederland juist door gebrek aan leiderschap en zwak centraal bestuur al meer dan vijf eeuwen ongekend welvarend. De horizontale samenleving nodigt ieder uit het zijne van alles te zeggen, wat resulteert in een enorme ideeënrijkdom. We zijn ook uitermate bedreven geraakt in het bereiken van compromissen en draagvlakken. Maar spruiten zulke gedragsvormen vanzelf voort uit de nederzettingsgeschiedenis of zijn ze door ons gecreëerd? Het poldermodel komt toch niet uit de lucht vallen? En gaat het eigenlijk nog wel goed? Traag bestuur, veel regels, ontduiken van verantwoordelijkheid, managementcultuur, gebrek aan coördinatie en controle op de uitvoering van beleid dreigen ons welvaartmodel te smoren. Een verkenning van de cultuurhistorische achtergronden kan meer inzicht geven. Of maakt iedereen dat zelf wel uit?
Herman Pleij is hoogleraar middeleeuwse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde in 2013 Meer zuurs dan zoets. Refreinen en rondelen van Anna Bijns, en in 2011 Anna Bijns, van Antwerpen. Pleij heeft een bijzondere belangstelling voor de cultuurhistorische achtergronden van de nationale identiteitsvorming.
 
 
Het boek is als nieuw. Lijkt niet t zijn gelezen.

 

Samenvatting

In de late Middeleeuwen ontstonden onder de bevolking van de steden in de zuidelijke Nederlanden nieuwe elites die zich van de gewone stadsbewoner trachtten te onderscheiden door het ontwerpen van een eigen cultuur. In De sneeuwpoppen van 1511 wordt zo'n beschavingsproces beschreven aan de hand van een wel zeer unieke bron: het absurdistische verslag op rijm van een massaal sneeuwfestival te Brussel in het jaar 1511.

 

 

De bladzijden zijn verkleurd, verder is het boek goed.

Samenvatting

 

De drie zussen Geertje, Steventje en Maria waren op elkaar aangewezen. Samen zetten zij zonder machines, en tot op zeer hoge leeftijd, het gemengde boerenbedrijfje van hun familie voort.

Een schitterend monument in foto's: Mariahoeve. Drie gezusters en de strijd om het bestaan
Na de dood van hun broer waren de drie gezusters Geertje, Steventje en Maria op elkaar aangewezen. Gedrieën zetten ze het boerenbedrijfje van hun familie voort: een klein, traditioneel gemengd bedrijf met wat land- en tuinbouw en veeteelt. Moderne machinerieën hadden ze niet tot hun beschikking. De zusters waren lichamelijk misschien niet zo sterk meer, maar geestelijk des te krachtiger. Zo begint hun strijd om het - eenvoudige en sobere - bestaan. De seizoenen en de etmalen bepaalden hun levensritme, het geloof was hun levenskompas. Ondanks de intensieve lichamelijke arbeid - ploegen, eggen, zaaien, planten, wieden en oogsten; maaien, hooien, voeren, melken en karnen - was er nooit gebrek aan tijd. Iedere dag had zijn stille momenten, gewijd aan rust en bezinning. Iedere week had zijn zondag, gewijd aan rust en kerkgang. De noeste arbeid en het gebrek aan enig modern comfort ten spijt werkten en woonden de zusters hun hele leven op De Mariahoeve tot zij, ieder op haar eigen tijd, ongeveer negentig jaar oud, stierven.

Het leven van Evert. Beschouw ons maar als een uitzondering.

 

 

Het boek is goed, lijkt niet te gelezen.

Samenvatting

 

Klaar voor onder water, Honderd jaar Nederlandse onderzeeboten verhaalt over het wedervaren van de Onderzeedienst van de Koninklijke Marine.
Niet alleen alle types onderzeeboten komen aan bod, van de allereerste duikboot O-1 tot de moderne Walrus-klasse, maar het boek licht voor het eerst ook een tip van de sluier op over geheime operaties tijdens de Koude Oorlog. Deze missies worden beschreven door de commandanten zelf, die nauwkeurig laten zien hoe de gang van zaken in de praktijk was.
Daarnaast is aandacht besteed aan de strategische verhoudingen in die periode en aan het ontwerp en de ontwikkeling van de Walrus-klasse.
In dit boek wordt niet alleen het verleden behandeld maar ook een blik vooruit ontbreekt niet. Hoe ziet de toekomst eruit voor de Onderzeedienst?
De schrijvers hebben veelal dienstgedaan op onderzeeboten. De informatie is dus grotendeels uit eerste hand.
De illustraties zijn afkomstig van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, de traditiekamer van de Onderzeedienst en uit persoonlijke archieven.

 

Het boek is goed, lijkt niet te zijn gelezen 

Samenvatting

Gedurende de twingtigste eeuw hebben op verschillende terreinen persoonlijkheden in Friesland naam gemaakt. Wie kent bijvoorbeeld mata Hari en Foppe de Haan niet?

 

Het boek is redelijk.

Uitverkocht

Samenvatting

 

Een jonge Romein ziet de Vesuvius uitbarsten die in het jaar 79 de stad Pompeji bedelft, een reiziger dineert in 450 met Attila de Hun, een soldaat beschrijft in zijn dagboek de slag bij Waterloo, de marconist van de Titanic ziet zijn schip ten onder gaan, een Engelse journalist wandelt met Hitler door de brandende Rijksdag. Geert Mak en René van Stipriaan verzamelden ruim honderd authentieke verslagen van belangrijke momenten uit de wereldgeschiedenis. Uit dagboeken, brieven, reisverslagen en krantenartikelen destilleerden zij een reeks kleine en grote reportages die één eigenschap gemeen hebben: de auteur is er persoonlijk bij geweest. De verslagen zijn heet van de naald op papier gezet; soms met duidelijk hoorbare emotie, vaak met verwondering, en altijd met een scherp oog voor bijzondere details. Dit is de geschiedenis van de vertellers, van de mensen die, zoals ze dat op krantenredacties zeggen, 'met hun poten in het bluswater stonden'. Deze veertiende druk van Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis is door de samenstellers herzien en met nieuwe verslagen aangevuld.

 

 

Het boek is redelijk, een ezelsoor in het kaft, bladzijden en kaft zijn verkleurd. Het boek lijkt niet te zijn gelezen.

Markante momenten in de geschiedenis die de wereld veranderen.

Dit is een foto jaarboek. Het boek staat vol met foto's van gebeurtenissen, hoogte- en diepte punten uit het jaar 2003 .

 

 

Produktinformatie:

Het boek is in goede staat, lijkt niet te zijn gelezen.

Het boek is in goede staat.

Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.

 

Het boek is in goede staat.

Twaalf maanden wereldgeschiedenis in beeld.

 

Het boek is in goede staat.

Het boek is in goede staat

Twaaff maanden wereldnieuws in beeld.

 

Het boek is in goede staat.

Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.

 

Het boek heeft wat verkleuringen.

Het boek is in goede staat.

Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.

 

De bladzijden zijn wat verkleurd.

Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.

 

De bladzijden zijn wat verkleurd.

Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.

 

De bladzijden zijn wat verkleurd, verder is het boek goed.

Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.

 

Het boek heeft wat verkleuringen.

Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.

 

Het boek heeft wat verkleuringen.

Twaaf maanden wereldnieuws in beeld.

 

Het boek heeft wat verkleuringen.

Het boek is verkleurd.

Aanzien 60-65

€ 2,50

Aanzien 60-65

€ 2,50

Vijf jaar wereldnieuws in beeld

 

Het boek heeft wat verkleuringen

Vijf jaar wereldnieuws in beeld.

 

Het boek heeft wat verkleuringen

Aanzien 40-45

€ 2,50

Aanzien 40-45

€ 2,50

Vijf jaar bezetting in Nederland en Belgie.

 

Het boek heeft wat verkleuringen.

Aanzien 30-40

€ 2,50

Aanzien 30-40

€ 2,50

Tien jaar wereldnieuws in beeld.

 

Het boek heeft wat verkleuringen 

Aanzien 20-30

€ 2,50

Aanzien 20-30

€ 2,50

Tien jaar wereldnieuws in beeld.

 

Het boek is redelijk, is iets verkleurd.

Samenvatting

 

‘De Berlijnse muur stond nog overeind toen ik de politiek inging. Vanaf de eerste Groenlinkse dag was ik erbij. En wat is er veel gepraat. Zinvol en zinloos. Maar oeverloos veel. Debatten, scherpe debatten met de regering, interne debatten in de fractie en de partij. En waar zo veel is gepraat, kan ook wat worden geschreven. Over de hoogtepunten en dieptepunten. Een boekje open, ook over de interne verhoudingen. Over geheime gesprekken, over uitzonderlijke gebeurtenissen, over komische incidenten. Over zweten, lachen en huilen. Het persoonlijke verhaal van 13 1/2 jaar Haagse werkelijkheid. Over de relatie met het kabinet, het circus van de fractievoorzitters, de persoonlijke omgang met andere politici. En niet te vergeten de rol van de pers. Gebeurtenissen die vragen om reflectie en analyse. Natuurlijk ook over het laatste turbulente jaar 2002. Jaren waarin veel wordt gevraagd van vriendschap en gezin. Jaren die nooit helemaal op zichzelf stonden. Dus zijn er de flashbacks naar vroeger. Het katholieke gezin waarin ik opgroeide, de roerige jaren waarin ik studeerde en natuurlijk de dynamische haventijd waarin ik werkte.’
Een mooie hondenbaan is een prachtig persoonlijk – en historisch – document. Het is geschreven op de manier waarop Rosenmöller politicus was: alert, indringend, meeslepend en integer.
Paul Rosenmöller was lange tijd lid en fractievoorzitter van GroenLinks. In 2002 nam hij afscheid van de politiek.

 

Produktinformatie:

Het boek is in goede staat, lijkt niet gelezen.

Samenvatting

Met prachtige illustraties nodigt dit boek uit om er eindeloos in te bladeren. Het verhaal boeiend genoeg om het in een keer uit te lezen.

 

Produktinformatie:

Boek is wat verkleurd, maar  in goede staat, er staat een naam ingeschreven. 

Samenvatting

 

De Olympische Spelen keren deze zomer terug naar hun bakermat Griekenland. René van Royen en Sunnyva van der Vegt schreven naar aanleiding hiervan een geweldig boekje vol informatie, weetjes en eigenaardigheden over dit mooiste sportevenement ter wereld.
Stripheld Asterix neemt de lezer mee naar de Olympische Spelen van toen met een knipoog naar de moderne tijd. Alles wat nu speelt, was in het oude Griekenland eveneens van belang. Hoe zag het olympisch dorp eruit in zijn tijd? Welke sporten werden er beoefend? Hoeveel rondes moesten Asterix en zijn concurrenten door voor ze zich konden kwalificeren? Stress was ook toen al een kwaal waar sporters aan leden en het Olympisch Comité was een orgaan om rekening mee te houden.
Maar er zijn ook verschilpunten. Zo waren scheidsrechters vaak corrupt, sportten Grieken ter ere van de goden en waren sporthelden bereid te sterven voor een overwinning…

 

 

Produktspecificatie:

het boekje is als nieuw.