Voorbeeld product

€ 29,95

Voorbeeld product

€ 29,95

Dit is een voorbeeld product. Het kan niet gebruikt of gekocht worden.

Samenvatting

Frau Antje en het vrolijke, maar zuinige Zeeuws meisje. Wie kent ze niet? Het zijn karikaturale overblijfselen van de rijkdom aan streekgebonden kleding die in Nederland is gedragen. Het Streekdrachtenboek belicht veel aspecten van die rijkdom. In bijna 400 afbeeldingen komen historische foto's, tekeningen, schilderijen, kledingstukken en sieraden uit de collecties van het Nederlands Openluchtmuseum aan bod. Het gaat over zondagse kleding en opknapdracht, maar ook over versleten werkkleding. Andere onderwerpen zijn vervaardiging en onderhoud, mode, de ongeschreven regels binnen de dorpsgemeenschap en commercieel gebruik van streekdracht. Een aantrekkelijk boek voor iedereen die ge eresseerd is in de geschiedenis van het dagelijks leven.

 

 

Conditie; Goed.

Uitverkocht

Museum gids; Rijksmuseum.

€ 3,50
Uitverkocht

Museum gids; Rijksmuseum.

€ 3,50

Samenvatting

De onovertroffen Rijksmuseum Gids is een uitstekende voorbereiding op uw bezoek, een deskundige metgezel tijdens uw bezoek en een prachtig souvenir na uw bezoek.

Samenvatting

Filmsterren sparen mag weer!
Portretten van cinemavamps, foto's die een halve eeuw geleden de op het witte doek bewegende idolen in stilstaande vorm beschikbaar moesten stellen voor het publiek in de stalles, hangen nu zelfs uitvergroot in musea.

 

 

Conditie; Goed.

Samenvatting

 

Ik ben iemand met wisselende stemmingen, en daarom leiden mijn zwerftochten mij steeds langs andere gebieden; nu eens ben ik op zoek naar lyrische muziek, dan weer naar ijle, sferische muziek, soms religieus getint (terwijl ik atheïst ben), soms somber, en soms uitermate vrolijk. Met een duidelijke funky puls, of zonder een in het oor springend ritme. De ene keer ben ik op zoek naar humor in muziek, en lichtvoetigheid, de andere keer naar melancholie en ernst. Mijn buien brengen me naar vreemde plekken.'

Mike Boddé doet niets liever dan over muziek praten: over harmonieën, over vorm, betekenis, instrumentkeuze, de bewuste of onbewuste intuïties van de componist, en natuurlijk over de emoties die muziek losmaakt. In Lekkere stukken nodigt hij de lezer (en luisteraar) uit om een trip te maken langs zijn muzikale topfavorieten. Muziek in allerlei stijlen, met een verhaal.

Zo voert Lekkere stukken ons mee door Boddés muzikale universum, waarover hij geweldig aanstekelijk schrijft. Een heerlijk lees-blader-en luisterboek, waarbij de afspeellijst op Spotify de lekkere stukken-ervaring compleet maakt.

 

 

Conditie; Goed.

Uitverkocht

Phaidon; The artbook.

€ 12,50
Uitverkocht

Phaidon; The artbook.

€ 12,50

Samenvatting

 

Winner of the Illustrated Book of the Year award in 1994, The Art Book has been an outstanding success and has become a well-known landmark in the art book world. Now published in over 20 different languages and in mini, midi and hardback formats, it has received rave reviews from numerous newspapers and magazines and has made many appearances on the bestseller lists. Complemented by The 20th Century Art Book and The American Art Book, its unique approach brings art alive. An A-Z guide to 500 great painters and sculptors from medieval to modern times, it debunks art-historical classifications by throwing together brilliant examples of all periods, schools, visions and techniques. Each artist is represented by a full-page colour plate of a definitive work, accompanied by explanatory and illuminating information on the image and its creator. Glossaries of artistic movements and technical terms are included, making this a valuable work of reference as well as a feast for the eyes. By breaking with traditional classifications, The Art Book represents a fresh and original approach to art: an unparalleled visual sourcebook and a celebration of our rich and multi-faceted culture.
 
Samenvatting
The Art Book, winnaar van de Illustrated Book of the Year award in 1994, is een buitengewoon succes en is uitgegroeid tot een bekende mijlpaal in de kunstboekenwereld. Nu gepubliceerd in meer dan 20 verschillende talen en in mini-, midi- en hardback-formaten, heeft het lovende recensies ontvangen van talloze kranten en tijdschriften en is het vele verschijningen op de bestsellerlijsten geweest. Aangevuld met The 20th Century Art Book en The American Art Book, brengt de unieke aanpak kunst tot leven.Een A-Z gids voor 500 grote schilders en beeldhouwers van de middeleeuwen tot de moderne tijd, het ontkracht kunsthistorische classificaties door briljante voorbeelden van alle periodes, scholen, visies en technieken samen te voegen. Elke kunstenaar wordt vertegenwoordigd door een paginagrote kleurplaat van een definitief werk, vergezeld van verklarende en verhelderende informatie over het beeld en zijn maker.Woordenlijsten van artistieke stromingen en technische termen zijn opgenomen, waardoor dit een waardevol naslagwerk is en een lust voor het oog. Door te breken met traditionele classificaties vertegenwoordigt The Art Book een frisse en originele benadering van kunst: een ongeëvenaard visueel bronnenboek en een viering van onze rijke en veelzijdige cultuur.
 
 
Conditie; Goed.

 

Conditie; Goed

De impressionisten.

€ 10,00

De impressionisten.

€ 10,00

Dit prachtige en stijlvolle boek van de geschiedenis der inpressionisten vertelt zijn verhaal met behulp van 175 zorgvuldig gekozen kleuren reprodukties van de belangrijkste schilderijen uit de stroming, en talloze eigentijdse documenten.

 

Conditie: goed.

Samenvatting

De opkomst van de moderne kunst met de belangrijkste kunstenaars.

 

Conditie; Kleine beschadiging aan de omslag. verder is het boek goed.

Samenvatting

Dit boek beschrijft niet alleen de veranderingen in het moderne China, maar plaatst ze ook in het kader van de eeuwenlange ontwikkeling van het land.

 

Conditie; Goed.

Japan.

€ 5,00

Japan.

€ 5,00

Conditie Goed.

Samenvatting

 

Samenvatting
Verken 45 van 's werelds favoriete meesterwerken met een expert. Robert Cumming, voorzitter van Christies Education, Londen, wil de symbolen en verborgen boodschappen van kunst ontrafelen door gedetailleerde annotatie te gebruiken om een dieper begrip en rijker genot van 's werelds favoriete schilderijen te bieden.

 

Explore 45 of the world's favourite masterpieces with an expert. Robert Cumming, Chairman of Christies Education, London, sets out to unravel the symbols and hidden messages of art by using detailed annotation to offer a deeper understanding and richer enjoyment of the world's favourite paintings.

 

Conditie; Goed.

 

 

Samenvatting
ENGELEN ZIJN VOOR ALTIJD EEN FAVORIET ONDERWERP VAN KUNSTENAARS, ER MOOI EN PUUR UITZIEN, ACHTER DE WOLKEN gluren EN VOOR ALTIJD GOEDE DADEN DOEN. DEZE SELECTIE VAN BEELDEN, KERAMIEK, FRESCO'S, SCHILDERIJEN, TEKENINGEN EN ILLUSTRATIES, VAN DE GROOTSTE MEESTERS UIT DE OUDHEID TOT EN MET DE RENAISSANCE, ONDERZOEKEN DE VELE MANIEREN WAAROP ENGELEN DOOR DE GESCHIEDENIS ZIJN AFGEBEELD.

 

Conditie; Goed.

Pierre Jansen

€ 4,50

Pierre Jansen

€ 4,50

Samenvatting

 

Geen enkele Nederlandse museumdirecteur zal zo'n brede bekendheid hebben genoten als Pierre Janssen (1926-2007). Met passie en in begrijpelijke taal, heeft hij generaties Nederlanders naar kunst leren kijken. Als geen ander was hij in staat om zich in zijn publiek in te leven en dat publiek daadwerkelijk te raken. Door erover te schrijven als journalist, tentoonstellingen te maken in de musea waar hij werkte (Schiedam en Arnhem), maar vooral door zijn televisieprogramma's. In de jaren zestig en zeventig gebruikte Janssen op onnavolgbare wijze de televisie als podium voor zijn legendarische Kunstgrepen. Hij verwierf er landelijke bekendheid en waardering mee. Met zijn lange magere gestalte, kenmerkende stem en geheel eigen stijl boeide hij een breed publiek met verhalen over kunst en menselijke creativiteit.

Dit boek schetst wie Pierre Janssen was en wat hem tot een nationaal fenomeen maakte. De eigenzinnige en vernieuwende manier waarop hij zijn professie als journalist en museumdirecteur op televisie invulling gaf komt daarbij uitgebreid aan bod. Naast een rijk geïllustreerde schets van zijn professionele leven bevat dit boek ook een groot aantal essays en artikelen van Pierre Janssen zelf, plus een overzicht van al zijn televisieprogramma's. Dit boek verklaart wat hem dreef, wat het geheim was van zijn succes en hoe in vakkringen daarop werd gereageerd.
 
 
Conditie; Nieuw, zit nog in de plastic verpakking.

 

Uitverkocht

Bergen.

€ 3,50
Uitverkocht

Bergen.

€ 3,50

Samenvatting

Dit prachtige, ruim 700 pagina's tellende fotoboek toont de oneindige verscheidenheid in het verticale landschap. Pieken, torens, piramiden, koepels, grote en kleine wanden, zuilen, hoeken en kammen, maar ook kleuren in elke toon, schakering en nuance. De honderden schitterende foto's tonen bergen in al hun verschillende, prachtige facetten.

 

 

Het boek is goed.

Samenvatting

Het wonder van de Nederlandse Gouden Eeuw is nooit verbleekt. De namen van Rembrandt, Vermeer,
Ruisdael en Hals behouden onverminderd hun magische klank. Alle specialismen waarin de kunst van
onze Gouden Eeuw excelleerde zijn present: imposante schuttersstukken en flamboyante zelfportretten,
stemmige doorkijkjes in het schemerige Hollandse binnenhuis naast panoramische landschappen, stille
waters en onstuimige zeeën, bonte hoenderhoven en monochrome visstillevens, de lofzang op het
Italiaanse landschap naast een oer-Hollands ijsgezicht.

 

 

 

Het boek is goed.

Het boek is in goede staat.

Het boek is in goede staat.

Het kunstboek.

€ 3,00

Het kunstboek.

€ 3,00

Samenvatting

Topkunst van de middeleeuwen tot nu

- 500 afbeeldingen in kleur
- 500 beroemde schilders en beeldhouwers
- Alfabetisch gerangschikt
- Wie beïnvloedde wie?
- Stijlen en stromingen
- Waar zijn de kunstwerken te bezichtigen?

 

Het boek is goed, lijkt niet te zijn gelezen.

Productbeschrijving

 

Monografie over Rembrandt (1606-1669). In zes hoofdstukken worden leven en werk van deze kunstenaar chronologisch beschreven, waarin ook aandacht wordt besteed aan het zeventiende-eeuwse culturele leven. Blijkens de achterflap is het werk bedoeld als herwaardering van de kunstenaar. De Duitse kunsthistorica S.P. gebruikt de eerdere publikaties van Schwartz, Alpers, Tumpel en Haak, en de recent verworven inzichten van het Rembrandt Research Project om tot een nieuwe visie op Rembrandt te komen. Het resultaat van haar bevindingen is mede door haar gebrek aan overtuigingskracht een geforceerde poging geworden het werk van de kunstenaar in een nieuw daglicht te zetten. Voor de lezer met wetenschappelijke interesse is het boek niet interessant; voor een allereerste kennismaking biedt het boek voldoende materiaal. Maar in de stroom van publikaties over Rembrandt kan men zich beter wenden tot eerder verschenen publikaties. Met 170 afbeeldingen, waarvan 165 in kleur van redelijke kwaliteit.

 

 

Het boek is als nieuw.

Van natuur naar architectuur

 

Het boek is als nieuw.

Samenvatting

Ongelooflijke optische illusies bevat een veelomvattende en verbazingwekkende verzameling optische illusies. De circa 300 illustraties zullen voor uw ogen dansen en schitteren, terwijl u er naar kijkt verdwijnen, hun formaat of vorm aanpassen, u ziet beweging waar er geen beweging is en de wetten van het perspectief worden op zijn kop gezet. Deze bijzondere verzameling is bijeengebracht door Al Seckel van het California Institute of Technology, een expert op het gebied van optische illusies. De illusies worden in kleur en zwart-wit afgebeeld en de beelden worden achterin elk hoofdstuk van commentaar voorzien.

 

Het boek is goed, niet gelezen.

Samenvatting

Een overzicht van de mooiste schilderwerken en schilders van de renaissance tot heden.

Het boek is goed, niet gelezen. 

ISBN 3-8290-43406

Het boek is goed, niet gelezen.

ISBN 3-89508-450-6

Samenvatting

Die goede oude tijd
Tekst: Leonhard Huizinga
Illustraties: Anton Pieck

 

De omslag is licht beschadigd, verder is het boek goed.

Samenvatting

In Menig gezin nemen antieke voorwerpen een belangrijke plaats in.

Anton Pieck en Leonhard Huizinga 'vertellen in woord en beeld, ieder op eigen wijze, over de aardigheden en eigenaardigheden van onze verre en minder verre, voorouders. De fantasievolle en kleurijke tekeningen van Anton Pieck geven aan het boek een bijzonder en eigen cachet.

 

 

Produktinformatie:

De omslag van het boek is beschadigd en wat verkleurd. De inhoud is mooi.

Samenvatting:

Dit is een boek waarin twee bijzondere en zeer creatieve talenten op een gewoon boeiende wijze ontmoeten. De illustraties van Anton Pieck roepen op een unieke wijze het verleden terug en zetten de tijd even stil, terweijl de puntige teksten van Henri Knap daaraan nog een extra dimensie geven.

 

Produktinformatie:

Het boek is een klein beetje beschadigd maar verder in goede staat.