Samenvatting

 

Anne Frank 1929-1945 is de complete biografie van Anne Frank, geschreven met volledige medewerking van Anne's overlevende familie, in het bijzonder van Buddy Elias, Anne's neef en beheerder van het Anne Frank Fonds in Basel.
Het verhaal begint met de terugkeer naar Anne's wortels in het oude Frankfurt aan de Main. Dan volgt op sprekende wijze het jonge intense leven van Anne in Duitsland en in Nederland tot aan haar tragische dood in Bergen-Belsen.
Op de achtergrond ziet men wat zich buiten het Achterhuis afspeelt, waarmee Anne's leven als het ware 'in de wereld' wordt geplaatst.
Het boek eindigt met een beschrijving van het ongekende succes van de dagboeken.

Voor het eerst wordt in dit boek Anne's moeder, Edith, in de schijnwerpers gezet met verrassende berichten uit haar eigen familie. Ook komen voor de eerste maal niet eerder gepubliceerde uitspraken van Otto Frank en van Anne in de openbaarheid. Bijzondere aandacht wordt ten slotte besteed aan de arrestatie van de bewoners van het Achterhuis. De desperate naoorlogse zoektocht van vader Frank naar zijn kinderen wordt dramatisch in beeld gebracht. Wij leven mee met de schok van de dood van zijn vrouw en kinderen en zijn gemengde gevoelens bij het lezen en uitgeven van het dagboek.
Deze biografie biedt een schat aan onbekende, verloren gewaande of vergeten feiten die de jonge Anne Frank een nieuw, maar telkens weer hartverwarmend, gezicht geven.

 

 

Conditie: Goed.

Conditie; Redelijk.

Samenvatting

 

Tot aan het einde van de achttiende eeuw werden de Middeleeuwen afgedaan als een duister, barbaars tijdperk tussen de klassieke Oudheid en de Verlichting. Petrarca vond het een diepe afgrond. Erasmus verafschuwde de steriele geleerdheid van de Middeleeuwen. Voltaire haatte de middeleeuwse kerk, die het leven van mensen vergiftigde. En Adam Smith betreurde de macht van de gilden, die een vrije markt van vraag en aanbod in de weg stonden. Rond 1800 veranderde dat ineens. De Middeleeuwen waren nu een voorbeeld van authentieke menselijkheid, onderlinge verbondenheid en wederzijdse verantwoordelijkheid in hechte volksgemeenschappen. De Duitse dichter Novalis sprak van ¿schone schitterende tijden, toen Europa één christelijk land was¿, Walter Scott verheerlijkte in Ivanhoe de belangeloze trouw van de ridder, Karl Marx en William Morris zagen in de middeleeuwse gilden een voorafspiegeling van de solidariteit van de arbeidende klasse. Peter Raedts laat zien hoe deze radicale breuk samenhangt met de opkomst van de moderne nationale staat en met de overgang van een agrarische naar een geïndustrialiseerde samenleving. Deze ingrijpende veranderingen haalden de bestaande sociale structuren overhoop en om de veelal kwalijke gevolgen daarvan het hoofd te bieden keken schrijvers, dichters, filosofen en politici naar idealen van nationale tradities en volksgeest - en die vonden ze in de Middeleeuwen. De ontdekking van de Middeleeuwen is een baanbrekend boek over de manier waarop men in Duitsland, Engeland, Frankrijk en Italië een eigen verleden heeft geconstrueerd. En het laat zien waarom de Nederlandse blik op de eigen geschiedenis volkomen anders was dan die van de ons omringende landen. Waren de Middeleeuwen een tijd van hechte gemeenschap en ridderlijke trouw of een tijd van barbaars geweld en ruwe onderdrukking? Een tijd om te vergeten of een tijd om naar terug te verlangen? Tolkien's Lord of the Rings of Verhoeven's Flesh and Blood? Sinds de Renaissance roept het beeld van de Middeleeuwen sterk wisselende emoties op. Afkeer en idealisering wisselen elkaar af tot op de dag van vandaag. Dit boek brengt die wisselende waardering van de Middeleeuwen in kaart en onderzoekt waarom de Middeleeuwen nooit een vaste plaats gevonden hebben in het collectieve geheugen van Europa.

 

 

 

 

Conditie; Goed. 

Samenvatting

 

Literaire en historische werken bieden een schat aan informatie over de Spaanse visie op de Nederlanden ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog. Toen bonden dappere Spaanse soldaten namelijk de strijd aan met volgens hen hardnekkige en hoogmoedige ketters en rebellen. Gedurende vele jaren zou het koude noorden een beproefd element zijn in het leven van de Spanjaarden van de Gouden Eeuw. Maar wat weten wij daarvan?
In De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen gaat Yolanda Rodríguez Pérez op zoek naar het beeld dat de Spanjaarden van de Nederlanden en hun bewoners hadden tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Zo leren we dat Willem van Oranje gevangen werd genomen door een zwarte Spaanse slaaf die zijn dapperheid wilde bewijzen. Dat de hertog van Alva een zorgzame vader was en Willem van Oranje een wellustige tiran. En dat Nederlandse zuigelingen wijn en bier dronken uit een borstvormige kalebas alsof het melk was.
We volgen de ontwikkelingen in de Spaanse beeldvorming vanaf de vooravond van de oorlog tot enkele decennia na de Vrede van Munster. Met behulp van een rijke verzameling bronnen, oorlogskronieken en toneelstukken, maar ook aan de hand van vlugschriften, gedichten, geschiedwerken en prozageschriften, onthult Rodríguez Pérez met wat voor bijzondere ogen de Spanjaarden naar de Lage Landen keken.

 

 

Conditie Goed. 

Samenvatting

The author of Bush At War presents an intimate account of the present state of national security decision-making, placing Bush's presidency in a historical context that discusses how his team at the White House, the Pentagon, CIA, and State Department have attempted to transform warfare; overcome security, intelligence, and policy failures; and change the strategy of Iraq's occupation

Hardcover, Engelstalig.

Conditie; goed, er staat wel een naam ingeschreven.

Samenvatting

DE TWEEDE WERELDOORLOG

Een schitterend fotoboek over de 2e wereldoorlog uit de vorig eeuw.

 

Conditie; Zeer goed.

Samenvatting

 

Friesland en de Tweede Wereldoorlog

Friesland en de Tweede Wereldoorlog. In dit boek is het beeld dat van de bezettingstijd geboden wordt anders, completer, dan dat in de meeste publicaties over deze dramatische jaren. Geen kroniek van oorlogs- en verzetshandelingen, maar een geschiedenis die inzicht verschaft in allerlei aspecten van het leven. De vraag naar de betekenis van de Duitse bezetting voor Friesland staat in het boek centraal. Het vertelt op welke wijze en hoe zeer het leven van alledag in Friesland veranderde in de jaren 1940-1945.

 

 

 

Conditie; Goed, staat wel een naam in geschreven.

Samenvatting

Richard Holmes bewerkte al deze interviews tot een boek en gebruikte ook materiaal dat nooit werd uitgezonden. De wereld in oorlog bevat unieke interviews met talloze grootheden uit de oorlog, zoals Albert Speer, Prins Bernhard, Admiraal Dönitz en prof. dr. Lou de Jong. Generaals, huisvrouwen, soldaten, burgers, spionnen, verzetsstrijders, holocaustoverlevenden – ze komen allemaal aan het woord. De wereld in oorlog is de beste en meestbekeken documentaireserie over de Tweede Wereldoorlog. Deze BBC-serie wordt al meer dan dertig jaar over de hele wereld uitgezonden en won talloze belangrijke prijzen, waaronder een Emmy Award. Het materiaal – vele honderden uren tapes – heeft meer dan drie decennia achter slot en grendel gelegen in het Imperial War Museum en werdpas onlangs vrijgegeven voor publicatie.

 

Conditie: Goed.

Samenvatting

 

Waargebeurd verhaal van de auteurs van De fotograaf van Auschwitz

Een strijdbaar Joods meisje verzamelt bewijsmateriaal voor het artsenproces in Neurenberg

Hedy Epstein is een meisje als vele anderen. Ze is veertien jaar oud en leeft een rustig leven met haar joodse familie in een klein Duits dorpje. Tot 10 november 1938, de ochtend na de Kristallnacht. Het lukt haar ouders om Hedy te laten ontsnappen: ze word op het Kindertransport naar Engeland gezet, net voor de ramp van de Tweede Wereldoorlog hen overweldigt.

Acht jaar later keert ze terug naar Duitsland, waar de processen tegen de nazi-misdadigers beginnen. Hedy gaat voor de Amerikaanse overheid werken: in de archieven moet ze bewijsmateriaal verzamelen voor het Artsenproces in Neurenberg. In dit proces worden 23 artsen beschuldigd van onmenselijke experimenten op gevangenen in de concentratiekampen. Naast het verzamelen van bewijsmateriaal zoekt ze in de archieven ook naar sporen van haar ouders, van wie ze voor het laatst wat heeft gehoord uit Auschwitz. Het wordt een zwaar proces, maar Hedy gaat de heftige strijd aan en besluit te blijven vechten zonder op te geven.

 

 

Conditie; Goed.

Dit boek geeft in facsimile tal van teksten en afbeeldingen, deels uit geïllustreerde tijdschriften en literatuur van dat jaar, teneinde zo de sfeer van 100 jaar geleden op te roepen. Zo gaat aldus de auteur, een wereld leven die ons enerzijds zeer vertrouwd is, en ons anderzijds toch weer vreemd blijft. Door de ordening van het materiaal ontstaat een caleidoscopisch beeld.

 

Conditie; het boek is in goede staat.

Samenvatting

 

Na met veel succes de mens achter `schaduwkoningin Annie M.G. Schmidt achterhaald te hebben, heeft Annejet van der Zijl zich nu gewaagd aan een zoektocht naar de historische waarheid achter de mythe Bernhard. Het resultaat is een verhaal van faustiaanse allure. Een astmatisch gepest jongetje met louter onvoldoendes voor sport, dat zich wist te transformeren tot het summum van mannelijkheid: een geallieerde oorlogsheld met een heel volk aan zijn voeten. Maar ook Bernhard betaalde wel degelijk een prijs voor de keuzes die hij maakte, en als er iets is wat dit boek duidelijk maakt, dan is het wel dat hij veel minder dan hij deed voorkomen de regisseur was van zijn eigen leven.
Bernhard is niet bepaald het stoere jongensboek waarmee hijzelf de geschiedenis in had willen gaan. Het is ook zeker niet het inktzwarte scenario dat zijn tegenstrevers van zijn leven maakten. Het is allemaal veel toevalliger, kleiner en vooral menselijker dan dat. En daarom, misschien wel voor het eerst, begrijpelijk.
 
 
 
Het boek is goed. hardcover

 

Samenvatting

‘Ik ontsnapte uit Auschwitz’ is het indrukwekkende levensverhaal van Rudolf Vrba, een Slowaakse Jood die uit Auschwitz ontsnapte en het leven van ten minste 200.000 Joden wist te redden.

Een minutieuze beschrijving van de verschrikkingen. In de morgen van 7 april 1944 klinkt alarm door vernietigingskamp Auschwitz. Het eerste teken dat twee gevangenen ontsnapt zijn. Samen met kampgenoot Alfred Wetzler slaagt Vrba erin als een van de vijf joodse gevangenen te ontsnappen. Vrba overleeft door zijn onvoorstelbare levenswil, zijn slimheid en soms door puur geluk. De bijna achteloze stijl waarin het boek geschreven is, maakt de beklemming ervan nog groter...

 

Het boek is goed, lijkt niet te zijn gelezen.

Samenvatting

 

De weg naar Berlijn

De weg naar Berlijn. In 1943 kwam James Megellas bij de parachutisten van de 82e Luchtlandingsdivisie. Hij nam deel aan een aantal van de zwaarste veldslagen uit de oorlog. In januari 1944 landde Megellas op de stranden van Anzio, in september werd hij met de 82e divisie boven Nederland gedropt als onderdeel van Market Garden. Na maanden bloedige strijd in Nederland volgde de Slag om de Ardennen en daarna de langzame weg naar Berlijn. De weg naar Berlijn is meer dan alleen zijn persoonlijke memoire van de Tweede Wereldoorlog. In zijn verslag verweeft hij de verhalen van de andere parachutisten van het 504e Parachutisten Infanterie Regiment tot een bijzonder boek over de oorlog, over moed, strijd en menselijkheid.

 

 

Het boek is redelijk heeft wat gebruikssporen.

Serie boeken van Sir Winston Churchill. Dit twaalf delen omvattende werk beschrijft de woelige periode tussen twee wereldoorlogen. Het optimisme van de jaren twintig moet plaats maken voor de dreiging van de jaren dertig. Depressie, dictators in opkomst, de democratie op de tocht. Hitler, Mussolini, Stalin en Franco werpen hun schaduwen over de vrede.

Deel 01 Van oorlog tot oorlog 1919-1939

Deel 02 De schemeroorlog  september 1939- mei 1940

Deel 03 Frankrijks val Mei -augustus 1940

Deel 04 Engelands eenzame positie augustus- december 1940

Deel 05 Duitsland dringt op naar het oosten januari-juni 1941

Deel 06 Amerika in de oorlog  juni 1941-januari 1942

Deel 07 De japanse stormloop december 1941-juli 1942

Deel 08 Afrika teruggewonnen juni 1942- mei 1943

Deel 09 De As gebroken juni-november 1943

Deel 10 Van Theheran tot Rome November 1943-juni 1944

Deel 11 Het tij der Victorie juni-december 1944

Deel 12 Het ijzeren gordijn februari-juli 1945

 

De boeken zijn wat verkleurd door het liggen, verder in goede staat.

De prijs is voor de complete serie.

Samenvatting

Een van de mooiere delen uit deze serie.

 

Produktinformatie:

Het boek is wat verkleurd, het kaft is heel licht beschadigd.

Samenvatting

 

Dit is het verhaal van de familie Janssens. Over grenzen en generaties heen, krijg je een blik in hun overlevingsstrijd voor en tijdens WOII.
Hun kroniek begint bij grootvader Charles junior. Die krijgt voor WOI de kans om het vak van bakker en chocolatier te leren. Met veel passie en gedrevenheid start hij zijn eigen zaak. Samen met zijn vrouw Jeanne, krijgen ze een zoon Carl.
Carl treedt met veel goesting in de voetsporen van zijn vader. Met zijn vrouw Suzanne, probeert hij in woelige tijden een leven op te bouwen.
April, 1940. Een nieuwe oorlog breekt uit en dwarsboomt de mooie plannen van Carl en Suzanne. Vrijwillig trekken ze naar Duitsland en komen terecht bij de firma Stromeyer.
In september 1945 wordt hun eerste dochter, Mieke geboren.
Mieke is in de ban van de oorlogsbelevenissen van haar familie. Vele avonden luistert ze geboeid naar de verhalen die haar vader vertelt.
Maar gaandeweg, begint ze zich ook vragen te stellen.
Mieke Janssens werd geboren in september 1945 in Sint-Niklaas.
Tot haar grote spijt kan ze niet verder studeren en moet ze op de leeftijd van 15 gaan werken. Het was het begin van de drang naar ontwikkeling.
Daarom beslist ze om literatuur- en kunstgeschiedenis te studeren aan de Stedelijke Academie. Het schrijven is altijd aanwezig geweest. Eerst in de vorm van een dagboek, soms ook korte verhalen en uiteindelijk de oorlogsbelevenissen van haar ouders.

 

Produktspecificatie:

Het boek is als nieuw.