Anton ten Klooster en Gerben Zweers: Op de weg van geluk de zaligsprekingen als leidraad voor je leven.

€ 3,00

Samenvatting

 

‘Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden …’ In deze woorden van Jezus, het begin van de bekende zaligsprekingen, ligt de sleutel tot een gelukkig christelijk leven. Die overtuiging is de basis voor dit boek. Dit boek heeft twee doelen: te leren over de zaligsprekingen en leren leven vanuit de zaligsprekingen. Deze twee dingen gaan hand-in-hand. Het is door iets te verstaan van de diepte van Jezus’ woorden dat we er ook ten volle uit kunnen leven. In dit leerproces laten wij ons inspireren door leermeesters als Augustinus (-) en omas van Aquino (-), die ons een kader geven om de zaligsprekingen te verstaan, maar ook door paus Franciscus. Hij noemt de zaligsprekingen ‘de identiteitskaart van de christen’. Zo kunnen we zelf mensen van de zaligsprekingen worden, op de weg van het geluk. Anton ten Klooster (), priester van het aartsbisdom Utrecht, studeerde theologie in Utrecht en Fribourg. Hij promoveerde in op ‘ omas Aquinas on the Beatitudes’. Hij is werkzaam als onderzoeker en docent bij de Tilburg School of Catholic eology, en als studierector verbonden aan het Ariënsinstituut. Gerben Zweers (), priester verbonden aan de Orde van Sint Augustinus, studeerde theologie in Utrecht. Hij is werkzaam in het parochiepastoraat in Leuven (België), in jongeren- en vormingswerk en de religieuze vorming van jonge medebroeders.

 

 

Het boek is in zeer goede staat. Lijkt niet te zijn gelezen.