Greetje van den Berg: Sporen van liefde

€ 2,50

Het leven tegemoet

Op de dag van hun vijfjarig huwelijk ziet Nora ineens duidelijk hoezeer Hugo en zij elkaar ontgroeid zijn. Hugo streeft naar aanzien en materiële welstand. Hij is trots op hun dure woning en snelle auto. Nora zegt dit allemaal weinig. Voor haar geldt als belangrijkste het krijgen van een kind: pas dan zal hun huwelijk volmaakt zijn.

De teleurstelling over het uitblijven van een zwangerschap kan ze niet met Hugo delen. Van een onderzoek wil hij al helemaal niets horen. Terwijl Nora's leven beheerst wordt door het verlangen naar een kind, raakt Hugo steeds verder van haar verwijderd. Hij zoekt troost bij een andere vrouw.

Als haar vriendin Iris wel een baby krijgt, maar daarop in een ernstige postnatale depressie belandt, begint Nora te beseffen dat ook aan het moederschap schaduwkanten zitten. Toch moet er nog heel wat gebeuren voordat Hugo en Nora elkaar terugvinden en zij allebei inzien dat een huwelijk zonder kinderen ook de moeite waard kan zijn.

 

Zandkastelen

De schoonmaakster die trouwt met de chirurg. Het lijkt een sprookje, maar voor Heddy Heideveld is het waarheid geworden. Helaas heeft dat sprookje ook schaduwkanten, juist doordat de achtergronden van Paul en Heddy zo verschillen. Paul Heideveld heeft van haar geëist het contact met haar familie en haar milieu te verbreken, en daarin heeft ze toegestemd. Ondanks hun wederzijdse liefde blijft het standsverschil wringen. Paul en zijn moeder, met wie hij een onnatuurlijk sterke band heeft, kleineren Heddy bij elke gelegenheid. Als Paul haar dan ook nog begint te mishandelen, kan hun liefde na jaren toch geen stand houden.

Heddy verlaat de fraaie villa, met medeneming van de twee kindertjes die zij inmiddels gekregen hebben. Dan begint haar strijd om een nieuw bestaan op te bouwen. Ze krijgt steun van de familie, die ze zelf jarenlang links heeft laten liggen, die ontroerend hartelijk is. Op het Zeeuwse strand ontmoet ze Thomas: een leuke jongeman die ze graag nader zou leren kennen. Haar twee kinderen vormen echter een onoverkomelijk bezwaar voor hem en opnieuw staat Heddy alleen. Haar mooie zandkasteel is verwoest.

Juist deze ervaring leert haar dat ze het verdriet en de verbittering eerst helemaal moet verwerken voor ze aan een nieuwe relatie kan beginnen. Op een vertrapte berg zand bouw je immers ook geen ander zandkasteel? Je moet compleet opnieuw beginnen.

 

De opvolger

Dorien Kampers is wanhopig en kapot van verdriet als ze hoort dat haar vriend Chiel Brandsma is verongelukt. Ze hield zielsveel van hem en bovendien heeft ze net ontdekt dat ze zwanger is. Het contact met Chiels ouders wordt meteen verbroken: die accepteerden haar absoluut niet als eventuele schoondochter, omdat zij van eenvoudige komaf is, terwijl Chiels vader directeur is van een exportbedrijf. Van haar eigen vader en moeder heeft Dorien ook weinig steun te verwachten.

Vertwijfeld probeert ze een nieuwe richting aan haar leven te geven: ze zoekt een baan, verhuist en krijgt een zoontje. Ze blijft verbitterd; ze heeft moeite met de reacties van haar omgeving op haar ongehuwde moederschap en wijst nieuwe relaties en vriendschappen af. Na verloop van tijd krijgt haar leven weer glans - niet in de laatste plaats door Chiels opvolger.

 

Het boek is goed. Omslag en bladzijden wat verkleurd door het liggen.