Jos van Manen Pieters- Leni Saris- Henny Thijsing-Boer: Geluk kleurt het leven.

€ 2,50

Samenvatting

 

De eerste roman, Langs groene oevers van hoop, is geschreven door Jos van Manen Pieters. De inmiddels volwassen geworden Renske de Koning wordt geconfronteerd met de onvervuldheid van een leven zonder partner. Totdat de gang van elke dag verrassend wordt onderbroken door een andere werkkring, nieuwe vriendschappen en ook weer verwachtingen. In De zilveren bodem van Leni Saris is Donna van Reyn een vrijgevochten type, een meisje dat doet wat in haar opkomt. Haar tegenpool is Eric, een jonge, veel te serieuze advocaat. Als Donna bij zijn moeder gaat werken krijgen ze zelfs een hekel aan elkaar. Maar hebben tegenpolen niet de neiging elkaar aan te trekken..? Henny Thijssing-Boer sluit deze omnibus af met Een arm vol goudsbloemen, een ontroerend geschreven verhaal over het gezin van Rita Miedema. Als haar moeder is overleden, neemt ze de zorg voor haar vader op zich. Dan trouwt vader opnieuw, maar Rita blijft zorgen, ondanks de protesten van haar verloofde. Een breuk kan niet uitblijven en Rita moet een keuze maken.

 

 

Het boek is goed, de bladzijden zijn iets verkleurd