Nel van der Zee - Het land waar niemand komen kan.

€ 2,50

Gerbem en Sabine van Dorp zij ngelukig getrouwd en wanneer hun dochter wordt geboren, is hun geluk compleet. Dan kert het tij en Sabine wordt ernstig ziek. Wanneer Sabine overlijdt is Gerben kapot van verdriet. Zijn vroegere buurmeisje Trudie en haar man Kasper helpen waar mogelijke en regelen hulp in de huishouding. Greetje die indertijd voor de zieke Sabiner in huis is gekoemen, gaat voor Kaspers moeder zorgen en zuster Sanders doet haar intrede in huze van Dorp. Wanneer Trudie en haar moeder een paar dagen van huis zijn, logeert Kasper in het huis van zijn moeder. Daar woont ook Greetje en Kasper kan de verleiding niet weerstaan: een romance die niet zonder gevolgen blijft! Hij biecht het gebeuren later op aan Trudie op, termeer daar zij een kind van hem verwacht. Dat ook Greetje zwanger van hem is, vertelt hij niet... Door een trachisch ingeluk sterft Kasper en plotseling staat Trudie alleen met haar nog ongeboren kind.

 

Het boek is goed, lijkt niet te zijn gelezen.