Wil den Hollander-Bronder: Boerin in Frankrijk

€ 2,00

Land van zon en wijn.

Volwasenen huilen niet.

Wil den Hollander emigreerde met haar man en zoontje naar Frankrijk en zag in haar verbeelding hun nieuwe vaderland als het land van zon en wijn. En inderdaad, er was zon, hoewel niet altijd. En de wijn vloeide rijkelijk. Maar er was ook vooroordeelconservatisme speciaal op het gebied van landbouw en veeteelt, woningtoestanden zoals wij ons nauweloijks voor kunnen stellen, corruptie, achterdocht, een weinig toeschietelijke bevolking. In Boeroin in Frankrijk geeft Wil den Hopllander gestalte aan haar bestaan van tien jaar in Frankrijk.

Bladzijden zijn verkleurd.