Rien Poortvliet; Langs het tuinpad van mijn vader

€ 10,00

Samenvatting

 

Toen Rien Poortvliet aan een nieuw boek begon, waarin hij het alledaagse leven rond de laatste eeuwwisseling wilde vastleggen, kwam hij, door een gelukkige omstandigheid, in het bezit van zijn familiestamboom.

Daarmee begon voor hem een fascinerende tocht door drie eeuwen familiegeschiedenis.

LANGS HET TIJNPAD VAN MIJN VADEREN is zo het verslag geworden van een persoonlijke ontmoeting van Rien Poortvliet met zijn voorvaderen.

Maar het is méér.- de talloze taferelen uit het dagelijkse leven vanaf de zeventiende eeuw, vertellen ook ónze voorgeschiedenis, in woord en beeld.

Niet de grote woelingen van de wereld staan centraal, maar de beslommeringen van gewone mensen. Hoe kwam je in de achttiende eeuw, zonder waterleiding, aan water om te koken en te wassen? Wat deed men als er besmettelijke ziekten heersten? Was het afdoende om azijn te sprenkelen voor het bed van de zieke? Ontliep de dokter werkelijk het besmettingsgevaar door een pijp te roken?....

Op zijn eigen onnavolgbare wijze brengt Rien Poortvliet in dit boek hei verleden tot leven. Herkenbaar, ontroerend en vooral écht. Een boek om uren kijkend en lezend in rond te wandelen, langs het tuinpad van al onze vaderen.

 

 

Conditie: Goed,