Samenvatting

Dit schitterend verzorgde fotoalbum biedt u een prachtige kroniek van een eeuw oranje. 4 vorstinnen is een koninklijk bezit voor nu en later.
Prachtige foto's z/w en kleur

Samenvatting

De afgelopen jaren werd tv-kijkend Nederland getrakteerd op stralende verloofden en bruidsparen uit het Koninklijk Huis: prins Maurits trouwde met Marilène van den Broek, prins Bernard jr. met Annette Sekrève, en prins Constantijn verloofde zich met Laurentien Brinkhorst. Trouwen met Oranje gaat over deze recente verloving en huwelijken, maar ook over eerdere verbintenissen die de Oranjes in de loop der geschiedenis aangingen: van de koninginnen Beatrix, Juliana, Wilhelmina en verder terug.

 

 

Conditie; Cover is iets verkleurd. Verder is het boek goed. 

Toen Wilhelmina regeerde; Stabiliteit en verandering in de Nederlandse samenleving 1898-1948.

 

Conditie goed. klein scheurtje in de cover.   

Samenvatting

 

Overzicht van het koninklijk huwelijk, met veel aandacht voor de dag zelf.

Conditie; Goed.  Staat iets in geschreven. 

Samenvatting

'De koningin en ik. Nederlanders ontmoeten Beatrix' is het boek naar de gelijknamige televisierie van Omroep MAX. In deze serie worden gedenkwaardige ontmoetingen tussen bekende en minder bekende Nederlanders met koningin Beatrix getoond. Wat heeft de koningin met voetbal en wat maakt haar een 'paardenvrouwtje'? Wat is haar rol bij een ramp als de brand in Volendam? En wat gebeurt er bij het aanbieden van een bloemetje? Voor de koningin een bijna dagelijks ritueel, maar voor een kind een hele spannende gebeurtenis. En als je zelf ster bent en als keizerin mag optreden, hoe gedraag je je dan bij een koningin? In 'De koningin en ik. Nederlanders ontmoeten Beatrix' komen alle in de televisieserie geportretteerden nogmaals voorbij. Een koninklijk cadeau- en bewaarboek.

 

 

Het boek is goed. 

Een mooiboek met prachtige foto's.

 

Het boek is in zeer goede staat.

Samenvatting

 

In dit vervolg op de wereldwijde bestseller Seks met de koning legt Eleanor Herman de waarheid bloot over wat zich werkelijk afspeelt achter de gesloten deuren van het boudoir en de slaapkamer van de koningin. Een koningin mocht dan wel in een weelderig paleis leven, een luxueuze garderobe hebben en overladen worden met de duurste juwelen, vaak leidde ze een miserabel leven. Niet zelden was een koningin gedwongen te huwen met een vreemde van wie ze niet hield en die ze verafschuwde. Dus zochten ontelbare koninginnen soelaas en liefde bij de vele viriele mannen die aan het hof rondhingen, zoals militairen, politici en ja, zelfs kardinalen. Als zo’n verboden affaire werd ontdekt, dan kon de koningin van alles overkomen. Van schande (prinses Diana & James Hewitt) tot executie (Anne Boleyn op bevel van Hendrik vi ). Maar het kon ook dat de relatie oogluikend werd toegelaten, zoals bij Marie-Antoinette en haar Zweedse graaf Alex Fersen. Het lot van de koningin hing af van de politieke gevolgen van haar overspel. Seks met de koningin onthult een wereld vol passie en romantiek, maar ook geheime intriges en publieke schandalen.

 

 

Het boek is goed, lijkt niet te zijn gelezen.

Samenvatting

 

Na meer dan een halve eeuw geeft dit boek eindelijk volledig opening van zaken. Cees Fasseur, die naam maakte met zijn tweedelige biografie van koningin Wilhelmina, kreeg als eerste en voorlopig enige historicus toestemming van koningin Beatrix alle stukken in het Koninklijk Huisarchief over de eerste twintig jaar van het huwelijk van koningin Juliana en prins Bernhard in te zien. Het huwelijk van koningin Juliana en prins Bernhard maakte aan het einde van die periode, tussen 1949 en 1956, een ernstige crisis door. De onderlinge spanningen liepen hoog op. Een echtscheiding dreigde. De huwelijkscrisis werd veroorzaakt door een geheimzinnige vrouw, Greet Hofmans. In het begin als gebedsgenezeres ten behoeve van prinses Marijke, later met behulp van `doorgevingen of wenken, die zij van `Boven kreeg, wist zij grote invloed op koningin Juliana te verwerven. Uiteindelijk moesten drie `wijze mannen , de commissie-Beel, eraan te pas komen om het conflict op te lossen. Zo gemakkelijk ging dit intussen niet, want Juliana wilde Hofmans aanvankelijk niet loslaten. Het rapport van de commissie-Beel werd nooit gepubliceerd. Het bleef, samen met de in het Koninklijk Huisarchief gedeponeerde dossiers van de commissie, voor onderzoekers gesloten. Cees Fasseur, die naam maakte met zijn tweedelige biografie van koningin Wilhelmina, kreeg als eerste en voorlopig enige historicus toestemming van koningin Beatrix alle stukken in het Koninklijk Huisarchief over deze kwestie in te zien en in zijn boek te gebruiken. Beperkingen werden hem niet gesteld. Juliana & Bernhard bevat de integrale tekstvan het rapport van de commissie, terwijl door hem ook allerlei andere brieven en documenten van Juliana, Bernhard en de `doorgeefster , Greet Hofmans, openbaar worden gemaakt. Op de hem eigen, sprankelende wijze beschrijft Cees Fasseur niet alleen het conflict dat een einde dreigde te maken aan het huwelijk van koningin en prins. Hij reconstrueert ook hun huwelijksleven in de voorafgaande periode, vanaf hun trouwdag in 1937 tot de ontknoping van de Hofmanscrisis in 1956, aan de hand van de persoonlijke brieven en aantekeningen van Juliana en Bernhard. Vooral over de Tweede Wereldoorlog bleek in het Koninklijk Huisarchief veel, tot dusver onbekend, materiaal aanwezig dat zonder restricties mocht worden gebruikt. Onder meer bleef de complete briefwisseling uit de oorlogsjaren bewaard tussen Juliana in Ottawa en Bernhard in Londen. Hun brieven werpen een nieuw licht op Juliana s Canadese jaren, waarin zij nauwe contacten onderhield met de Roosevelts, het Amerikaanse presidentsechtpaar, en op Bernhards avontuurlijke leven in Engeland. Juliana & Bernhard is daarmee niet alleen het verslag van een huwelijksstrijd, maar ook het `portret van een huwelijk.

 

 

 

Het boek is in zeer goede staat.

Samenvatting

 

Honderd jaar geleden lag Nederland aan de voeten van de jonge koningin Wilhelmina. Queen Pretty Face noemden Amerikaanse kranten haar. Zij was de enig overgebleven vertegenwoordiger van het huis van Oranje en pas achttien jaar toen zij in 1898 de troon besteeg. Zij zou een halve eeuw koningin blijven.

De jonge koningin is het eerste deel van een tweedelige biografie over Wilhelmina. Het beschrijft de jeugd en de opvoeding van de jonge prinses, haar bewogen huwelijk met de Duitse hertog Hendrik en haar persoonlijke invloed op het regeringsbeleid tot het einde van de Eerste Wereldoorlog. Met haar ministers kwam zij herhaaldelijk in conflict. Over deze hele periode viel de schaduw van de aartsrepublikein Troelstra, die in 1918 een mislukte greep naar de macht deed.

Veel nieuwe historische gegevens worden voor het eerst in deze biografie onthuld. Zo kon de auteur - na verkregen machtiging van koningin Beatrix - zonder enig voorbehoud gebruik maken van het persoonlijk archief van Wilhelmina en Hendrik. Het resultaat is een origineel, intiem, sprankelend en meeslepend geschreven portret van Wilhelmina en haar tijd.

Nooit eerder verscheen een zo indringende levensgeschiedenis van een Nederlandse vorstin.

 

Het boek is goed, lijkt niet te zijn gelezen.

Samenvatting

 

Ter gelegenheid van de troonswisseling op 30 april 2013.

 

Het boek is in goede staat.

Productbeschrijving

Marc van der Linden beschrijft de afgelopen 5 jaar van onze Koningin aan de hand van vijf uitgangspunten; Máxima als onze Koningin, moeder, stijlicoon, echtgenote en carrièrevrouw.

 

Het boek is goed. 

Samenvatting

 

Eten als een vorst. De leden van ons koningshuis moeten net als gewone mensen eten. Uit het uitgebreide archief van ANP Photo werden foto's gekozen van leden van het koningshuis die verband houden met eten. In dit fotokookboek wordt in tekst en beeld in verschillende thematische hoofdstukken stilgestaan bij de eetcultuur, de gewoonten en voorkeuren van de Oranjes. In huiselijke kring en op vakantie eten zij voor hun plezier. Tijdens gelegenheden als een huwelijk, een inhuldiging is het eten extra feestelijk maar wŽl officieel. Tijdens een staatsbanket voor buitenlandse gasten is eten en drinken werken voor het vaderland. Het staatshoofd heeft invloed op de samenstelling van het menu. Bij bezoeken aan het buitenland is daar geen sprake van. De Oranjes maken kennis met verrassende lokale specialiteiten en gebruiken. Op Koninginnedag en tijdens werkbezoeken in eigen land liggen de rituelen meer voor de hand. Per hoofdstuk zijn passende koninklijke recepten gekozen waarmee complete menu«s kunnen worden samengesteld. Maak thuis je eigen staatsbanket, een koninginnecroquetje of de favoriete taart van Koningin Beatrix.
Een boek voor liefhebbers van lekker eten, fotografie en De Oranjes.

 

Het boek is goed.

Omschrijving

Dit vorstelijke album biedt u een magistraal overzicht van het leven, het werk en de persoon van Koningin Beatrix. 

 

Het boek is goed.

De geschiedenis van ons vorstenhuis, met mooie zwart - wit foto's.

Het boek is licht verkleurd.

Het zeventwingtigste deel in de serie Juliana Regina. Met veel mooie zwart wit foto's. 

 

Het boek is redelijk 

Samenvatting

Samenvatting

 

Het aanzien van de 32 jaren van Juliana.

 

 

Samenvatting

1980, Gebonden, Fotoboek over de hoogtepunten uit de regeringsperiode van koningin Juliana. Verzorgde uitgave met vnl. zwart-wit foto's dat de gebeurtenissen tot en met de troonswisseling weergeeft. 

Omslag is iets beschadigd, bladzijden licht verkleurd

Samenvatting

Een boeiend boek van de Oranje-kenner bij uitstek over de bekendste familie van Nederland


In 'Koningin Beatrix: een instituut' bestudeert Fred Lammers de invloed van Koningin Beatrix op de Nederlandse politiek en samenleving. Koningin Beatrix is een persoon met zeer eigen denkbeelden die zich door niemand de wet laat lezen. Mede door de publiciteit rondom het koningshuis in Engeland waakt zij met straffe hand over het imago van de Oranjes. In dit stramien groeit Willem-Alexander, onze toekomstige koning, op. Hoewel hij steeds meer functies in het openbaar heeft lijkt hij nog niet opgewassen tegen de alleenheerschappij van zijn moeder. Ook hij loopt keurig in het gareel.
De betrouwbare bronnen van Oranje-kenner Fred J. Lammers, verschaffen hem altijd primeurs. Nog nooit eerder gepubliceerde foto's maken dit boek tot een waardevol document.

 

Het boek is goed.

Omschrijving

Voor velen die een willen lezen en zien hoe het huiselijke leven van onze koninklijke familie heeft afgespeelt is dit boek een onmisbaar en rijk bezit.

 

De cover is wat verkleurd.

Samenvatting

Meer dan 120 pagina's met zwart / wit foto's uit het leven van koningin Juliana.

 

Het boek is redelijk, alleen wat verkleurd.

Het boek is in goede staat.

Samenvatting

Droomboek voor de koning n.a.v. de troonswisseling in 2013.

Het boek is als nieuw.

Samenvatting

 

Stijlvol eerbetoon aan een betrokken vorstinEen team van specialisten, onder redactie van koningshuiskenner Han van Bree, belicht de vele verschillende kanten van Beatrix' persoonlijkheid en de manier waarop zij invulling heeft gegeven aan haar koningschap. Rode draad door het hele boek zijn Beatrix' pogingen om een afgeschermde privésfeer te combineren met een bijzondere, publieke functie.

Beatrix staat erom bekend dat ze een inhoudelijk koningschap voorstond: betrokken en goed geïnformeerd. Maar het is ook een representatief ambt en ook op dat aspect heeft Beatrix in de afgelopen dertig jaar duidelijk haar stempel gedrukt. In gezelschap stak Beatrix er, ondanks haar geringe postuur, altijd bovenuit.

Aan de hand van bijzondere foto's, uit archieven en van de beste persfotografen, ontstaat een boeiend en onthullend beeld van de manier waarop Beatrix vorm heeft gegeven aan het moderne koningschap.

 

Produktinformatie:

Het boek is in zeer goede staat.