Uitverkocht

Juridisch woordenboek

€ 3,00
Uitverkocht
Uitverkocht

Juridisch woordenboek

€ 3,00

Samenvatting

Fockema Andreae'S Verwijzend En Verklarend Juridisch Woordenboek 12e druk is een boek van N.E. Algra uitgegeven bij Noordhoff Uitgevers B.V.. ISBN 9789068905250


In dit juridisch woordenboek staan duizenden juridische termen, afkortingen en begrippen. Elk trefwoord wordt gevolgd door een korte verklaring met - en dat is het unieke van dit woordenboek - een verwijzing naar de desbetreffende wetsartikelen. Zo fungeert dit boek niet alleen als een beknopte juridische encyclopedie, maar vooral ook als een trefwoordenregister op de wetgeving. Ideaal dus om te gebruiken bij projecten e.d. (wr)Naast wetten, juridische termen en afkortingen bevat dit naslagwerk ook woorden die in de wetenschap of praktijk een eigen betekenis hebben gekregen. Ook begrippen en termen uit de bestuurstaal en benamingen van overheidsdiensten zijn in deze uitgave opgenomen.

 

 

het boek is als nieuw.

Samenvatting

Genootschap Onze Taal / Het witte boekje 1e druk is een boek van Merkloos uitgegeven bij Prisma. ISBN 9789027439642

Het Witte Boekje maakt spellen eenvoudiger en brengt het vertrouwen in het taalgevoel weer terug. De spelling van het Nederlands wordt begrijpelijk uitgelegd, en bij elk van de 40.000 woorden en namen in het boekje staat een verwijzing naar een of meerdere regels. Het Witte Boekje is gemaakt door praktijkmensen van Het Genootschap Onze Taal, in overleg met veel taalgebruikers.

 

Produktspecificatie

het boekje is als nieuw.

produktspecificatie:

is in goede staat,  wat kleine gebruikssporen.

Het boek is goed, incl. CD-Rom.

Cover is anders dan op de afbeelding.

Het boek is goed, incl. CD-Rom.

Cover is anders dan op de afbeelding.

Het boek is goed incl. CD-Rom

Het boek is goed, de cd-rom ontbreekt.

Het boek is redelijk.

Samenvatting

 

Wilt u familie en vrienden verrassen met een origineel sinterklaas- of gelegenheidsgedicht? Of zoekt u misschien een passend rijmwoord als u uw eigen songtekst schrijft? Dan is dit rijmwoordenboek een onmisbaar hulpmiddel.

 

 

 

U zoekt de rijmklank op die u nodig hebt en daaronder treft u veel rijmwoorden aan. Deze zijn handig gerangschikt naar het aantal lettergrepen en de klemtoon. Het Prisma Rijmwoordenboek is al sinds 1965 velen behulpzaam geweest bij het schrijven van gedichten. Zelfs beroemdheden als André Hazes maakten nuttig gebruik van deze uitgave als ze creatief bezig waren. Dit inmiddels klassieke boek is in de loop van de jaren regelmatig uitgebreid met nieuwe woorden.

 

 

Produktspecificatie:

Het boek is als nieuw.

Hardcover

Het Nederlands rijmwoordenboek is al meer dan twintig jaar een onmisbaar naslagwerk vor plezierdichters.

 

Produktspecificatie:

het boek is als nieuw.

Uitverkocht

Samenvatting

Van Dale Modern Eufemismenwoordenboek 1e druk is een boek van Merkloos uitgegeven bij Van Dale. ISBN 9789066480674

Het VAN DALE MODERN EUFEMISMENWOORDENBOEK bevat een beschrijving van ruim duizend eufemismen (en hun varianten). Van elke verhullende term wordt uitgelegd waarom het een eufemisme is. Bovendien wordt elk eufemisme toegelicht met een of meer voorbeelden.
Het VAN DALE MODERN EUFEMISMENWOORDENBOEK geeft zo een boeiend beeld van een taalverschijnel waar iedereen dagelijks bewust of onbewust mee te maken heeft. Een thematisch register maakt het Van Dale Modern Eufemismenwoordenboek ook een uitstekend naslagwerk voor wie zelf op zoek is naar een toepasselijk eufemisme.
Een onmisbare bron van kennis n vermaak en mag in geen enkele boekenkast ontbreken.

 

Produktspecificatie:

Het boek is als nieuw.

Samenvatting

Van Dale Modern Gevleugeldewoordenboek 1e druk is een boek van Van Dale. ISBN 9789066480681

Het Van Dale Modern gevleugeldewoordenboek bevat een verzameling gevleugelde woorden. Gevleugelde woorden zijn doorgaans vreemdtalige uitdrukkingen die in het Nederlands vrij worden gebruikt, dat wil zeggen vaak zonder bronvermelding en vaak in een andere vorm. In de praktijk wordt er naar hartenlust op gevarieerd. De gevleugelde woorden kennen een actief gebruik. In deze handzame en leesbare uitgave worden ze verklaard en ge llustreerd aan de hand van citaten en voorbeelden van gebruik. Voorbeelden van gevleugelde woorden zijn: for your eyes only, koekje erbij?, zo, nu eerst een ..., im Westen nichts Neues, le style, c'est l'homme.

 

Produktspecificatie:

 

Het boek is als nieuw.

Samenvatting

Het Van Dale Modern spreekwoordenboek bevat een grote verzameling spreekwoordenboeken, zegswijzen, catchphrases (populaire clichés) en dergelijke algemene wijsheden die in het hedendaagse Nederlands gangbaar zijn. Ook bevat het Modern spreekwoordenboek de bekendste vreemdtalige spreekwoorden die in het Nederlands zijn ingeburgerd ('never change a winning team', was sich liebt neckt sich', partir, c'est mourir un peu'). Elk spreekwoord wordt uitvoerig verklaard. Daarnaast is er praktische informatie over het gebruik en varianten.

Produktspecificatie:

Het boek is als nieuw.